Zverejnené 21.06.2021

Kolaudačné rozhodnutie - dodatočné povolenie stavby


 

Zverejnené 10.06.2021

Verejná vyhláška


 

Zverejnené 21.04.2021

Rozhodnutie o dodatočnom povolení stavby


 

 

Zverejnené 21.04.2021

Kolaudačné rozhodnutie - rodinný dom


 

 

Zverejnené 26.3.2021

Oznámenie o vzdaní sa mandátu poslanca a nástup náhradníka


 

Zverejnené 12.3.2021

Zverejnenie zámeru na predaj matku obce


Zverejnené 2.3.2021

Oznámenie o strategickom dokumente - program hospodárskeho rozvoja


Zverejnené 10.2.2021

Oznámenie o strategickom dokumente


 

 

Zverejnené 3.2.2021

Oznámenie o začatí stavebného konania


 

Zverejnené 2.2.2021

Rozhodnutie o zmene integrovaného povolenia


Zverejnené 26.1.2021

Verejná vyhláška -- oznámenie o uložení zásielky


 

Zverejnené 13.1.2021

 

Rozhodnutie Slovenskej inšpekcie životného prostredia zo dňa 15.12.2020

 


Zverejnené 12.12.2020

strankove dni 2020


upozornenie 2020 11 24


 

Zverejnené 24.11.2020

vyzva 2020 24 11


upozornenie 2020 11 24


Zverejnené 16.11.2020

Verejná obchodná súťaž - prenájom majetku obce


 

Zverejnené 16.11.2020

Verejná obchodná súťaž - predaj majetku obce


Zverejnené 26.10.2020

Obec Semerovo
sa obracia s prosbou o pomoc
a podporu.
Súčasná situácia žiada získať
dobrovoľníkov ochotných postaviť sa do
prvej línie a pomôcť zvládnuť testovanie
obyvateľov na COVID 19.
Prosíme tých občanov dobrovoľníkov
zdravotníkov a administratívnych
pracovníkov z obce aby sa v prípade
záujmu prihlásili na telefónom čísle
035/6474101 alebo 0904700582


 

Zverejnené 26.10.2020

Obmedzený režim fungovania Obecného úradu


 

Zverejnené 23.10.2020

Povinnosť registrácie ošípaných


 

Zverejnené 13.10.2020

Verejná vyhláška


 

Zverejnené 09.10.2020

Oznámenie k ohláseniu drobnej stavby


Zverejnené 09.10.2020

Rozhodnutie - odstránenie stavby


Zverejnené 30.09.2020

Územné rozhodnutie - prepojenie vodovodnej siete


Zverejnené 08.09.2020

Verejná vyhláška


 

Zverejnené 31.08.2020

Kolaudačné rozhodnutie


Zverejnené 31.08.2020

Oznámenie k ohláseniu o drobnej stavbe


Zverejnené 31.08.2020

Oznámenie k ohláseniu o drobnej stavbe


Zverejnené 21.08.2020 (do 28.09.2020)

Oznámenie o dražbe


 Zverejnené 17.08.2020

Oznámenie o začatí územného konania


Zverejnené 09.08.2020

Zverejnenie zámeru


Zverejnené 03.08.2020

Vyhláška o dražbe nehnuteľnosti


Zverejnené 18.07.2020

Oznámenie o strategickom dokumente


 

Zverejnené 15.07.2020

Záznam ohlasovne


Zverejnené 10.07.2020

Rozhodnutie zo zisťovacieho konania


 

Zverejnené 09.07.2020

Povolenie na odstránenie stavby


Zverejnené 04.07.2020

Verejná vyhláška


 

 

Zverejnené 01.07.2020

Oznámenie o strategickom dokumente


 

Zverejnené 24.06.2020

Rozhodnutie


Zverejnené 04.06.2020

Rozhodnutie o umietnení stavby a stavebné povolenie


Zverejnené 04.06.2020

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (PDF; 4,7 MB)


Zverejnené 03.06.2020

Výzva na predloženie cenovej ponuky - Modernizácia domu smútku (PDF; 1 MB)

Príloha k výzve (XLS; 69 kB)


 

Zverejnené 13.05.2020

Verejná vyhláška - oznámenie o uložení zásielky
(PDF; 125 kB)


 

Zverejnené 28.04.2020

Oznámenie o vzdaní sa mandátu poslanca a nástup náhradníka
(PDF; 498 kB)


Zverejnené 16.04.2020

Oznámenie o zámere schváliť dokumentáciu ochrany prírody a krajiny
„Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Nové Zámky“
(PDF; 1,3 MB)


 

Zverejnené 02.04.2020

Zverejnenie údajov a informácií o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia (PDF; 8 MB)


Zverejnené 27.03.2020

Opatrenie na prevenciu znečišťovania (PDF; 1310 kB)


 

Zverejnené 20.03.2020

Oznámenie od upustení od dražby (PDF; 57 kB)


Zverejnené 20.03.2020

Verejná vyhláška - uloženie zásielky (PDF; 272 kB)


Zverejnené 18.03.2020

Oznámenie o dražbe (PDF; 400 kB)


Zverejnené 17.03.2020

Verejná vyhláška - oznámenie o uložení zásielky (PDF; 271 kB)


Zverejnené 06.03.2020

Rozhodnutie o povolení odstránenia stavby (PDF; 132 kB)


 

Zverejnené 03.03.2020

Oznámenie o dražbe (PDF; 636 kB)


Zverejnené 25.02.2020

Verejná vyhláška - oznámenie o uložení zásielky (PDF; 273 kB)


Zverejnené 14.02.2020

„Územný plán obce Dvory nad Žitavou“ – oznámenie o strategickom dokumente

Potvrdenie o informovaní verejnosti a sprístupnení dokumentu

Oznámenie o strategickom dokumente - Územný plán obce Dvory nad Žitavou

Územný plán  obce Dvory nad Žitavou - návrh zadania

 


 

 

Zverejnené 17.12.2019

Kolaudačné rozhodnutie č. 383/2019-6 (PDF; 129 kB)


 

Zverejnené 17.12.2019

Kolaudačné rozhodnutie č. 473/2019-5 (PDF; 124 kB)


Zverejnené 11.12.2019

Prehľad daňových nedoplatkov (PDF; 239 kB)


 

Zverejnené 05.12.2019

Prehľad daňových nedoplatkov (PDF; 242 kB)


Zverejnené 12.11.2019

Verejná vyhláška - oznámenie o uložení zásielky (PDF; 105 kB)

 


 

Zverejnené 17.10.2019

 

OZNAM

Čiastočná uzávierka cesty I/75


Žiadateľ: Slovenská správa ciest Bratislava
Druh uzávierky:  čiastočná uzávierka
Doba uzávierky: od 11.11.2019 do 30.11.2019

Dôvod uzávierky:
„Oprava cesty I/75 Kolta – vysprávky za tepla v intraviláne a extraviláne obce Kolta“   

Práce budú prebiehať vždy v jednom jazdnom pruhu, doprava bude presmerovaná      
 striedavo do voľného jazdného pruhu.


Zverejnené 11.10.2019

Výzva na predkladanie ponúk
Rekonštrukcia chodníka v obci Semerovo

Výzva (PDF; 936 kB)

Situácia širších vzťahov (PDF; 240 kB)

Koordinačná situácia - búracie práce (PDF; 220 kB)

Koordinačná situácia - navrhovaný stav (PDF; 268 kB)

Betónová lávka - pôdorys, rez, pohľad, navrhovaný stav (PDF; 277 kB)

Sprievodná správa (PDF; 101 kB)

Súhrnná technická správa (PDF; 161 kB)

Technická správa (PDF; 171 kB)

Príloha č. 2 - zadanie (XLS; 36 kB)

 


 

 Zverejnené 25.09.2019

Rozhodnutie o umiestnení stavby (PDF; 3163 kB)


 

Zverejnené 04.09.2019

Verejná vyhláška - oznámenie o uložení zásielky (PDF; 275 kB)


Zverejnené 01.08.2019

Verejná vyhláška - oznámenie o uložení zásielky (PDF; 109 kB)


Zverejnené 04.06.2019 o 11:27 hod.

Verejná vyhláška - oznámenie o uložení zásielky (PDF; 259 kB)


 

Zverejnené 02.06.2019 o 11:40 hod.

Verejná vyhláška - oznámenie o uložení zásielky (PDF; 161 kB)


 

Zverejnené 29.04.2019 o 13:48 hod.

Verejná vyhláška - oznámenie o uložení zásielky (PDF; 181 kB)


Zverejnené 25.04.2019 o 07:50 hod.

Verejná vyhláška - oznámenie o uložení zásielky (PDF; 129 kB)


Zverejnené 19.03.2019 o 17:25 hod.

Stavebné povolenie 274/2018-6 (PDF; 159 kB)

 


 

Zverejnené 19.03.2019 o 17:19 hod.

Rozhodnutie o umiestnení stavby 397/2018-6 (PDF; 128 kB)

 


 

Zverejnené 19.03.2019 o 17:16 hod.

Rozhodnutie o umiestnení stavby 259/2019-7 (PDF; 265 kB)

 


 

Zverejnené 19.03.2019 o 17:11 hod.

Rozhodnutie o umiestnení stavby 11/2019-7 (PDF; 286 kB)

 


 

Zverejnené 19.03.2019 o 09:29 hod.

Verejná vyhláška - oznámenie o uložení zásielky (PDF; 107 kB)

 


 

Zverejnené 14.02.2019 o 08:09 hod.

 


 

Zverejnené 01.02.2019 o 10:14 hod.

Usmernenie ku chovu ošípaných.pdf (PDF; 364 kB)

 


 

Zverejnené 04.12.2018 o 18:20 hod.

 

Ponuka na predaj majetku


Zverejnené 21.11.2018 o 08:39 hod.

Rozhodnutie o umietsnení stavby - Ing. Silvia Kolářová, PhD., 941 32  Semerovo č. 32 (PDF; 304 kB)


 

Zverejnené 17.08.2018 o 08:14 hod.

Oznámenie o zastavení konania vo veci uznania Samostatnej bažantnice Jasová (PDF; 903 kB)

 


 

Zverejnené 15.08.2018 o 20:15 hod.

Výzva na predloženie cenovej ponuky pre zadávanie zákazky podľa § 117 prieskumom trhu (PDF; 903 kB)

Nenacenený výkaz -- výmer (XLS; 88 kB)

 


 

Zverejnené 30.07.2018

Rozhodnutie o umiestnení stavby - Rodinný dom a garáž (PDF; 363 kB)

 


 

Zverejnené 30.07.2018

Kolaudačné rozhodnutie - Rodinný dom (PDF; 126 kB)

 


 

Zverejnené 25.07.2018

Rozhodnutie OÚ Nitra (PDF; 959 kB)

 


 

Zverejnené 04.07.2018

 


 

 

Zverejnené 1.06.2018

Rozhodnutie o strategickom dokumente: „Územný plán obce Kolta – Zmeny
a doplnky č.1/2018“ (PDF; 113 kB)


Zverejnené 29.05.2018

Odstúpenie odvolania Juraja Kováčika (JPG; 57 kB)


Zverejnené 23.05.2018

Výzva na predloženie cenovej ponuky pre zadávanie zákazky podľa § 117 prieskumom trhu (PDF; 219 kB)


Zverejnené 12.05.2018

Vyhlásenie o zvýšenom nebezpečenstve vzniku požiaru (PDF; 377 kB)


 

Zverejnené 12.05.2018

Oznámenie o odvolaní vo veci rozhodnutia o uznaní poľovného revíru (PDF; 128 kB)


Zverejnené 10.05.2018

Územný plán obce Kolta - oznámenie o strategickom dokumente (JPG; 361 kB)


Zverejnené 13.04.2018

Rozhodnutie Samostatná bažantnica Jasová (PDF; 310 kB)

Príloha k rozhodnutiu (PDF; 416 kB)


Zverejnené 05.04.2018

Individuálna účtovná uzávierka školy za rok 2017 (PDF; 2,7 MB)

 


Zverejnené 05.04.2018

Individuálna účtovná uzávierka obce za rok 2017 (PDF; 4,0 MB)


Zverejnené 23.03.2018

VÝZVA
na predkladanie ponúk pre zadávanie zákazky podľa § 117 zákona
o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z. z.
pre predmet zákazky s názvom:  "Kamerový systém v obci Semerovo".
(PDF; 244 kB)


Zverejnené 19.03.2018

VÝZVA
na predloženie cenovej ponuky pre zadávanie zákazky podľa § 117 prieskumom trhu
Rekonštrukcia kuchyne Kultúrneho domu
(PDF; 427 kB)


Zverejnené 23.02.2018

Upovedomenie o začatí  konania vo veci  uznania  Samostatnej bažantnice Jasová (PDF; 427 kB)

 


 

Zverejnené 8.1.2018


Zverejnené 22.12.2017

Územné rozhodnutie č. 257/2017-8 (PDF; 427 kB)


Zverejnené 22.12.2017

Zverejnenie zámeru predaja majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa (PDF; 192 kB)


 Zverejnené 12.12.2017

Verejná vyhláška - pozvánka (PDF; 175 kB)


 

Zverejnené 7.12.2017

Výzva na predloženie cenovej ponuky pre zadávanie zákazky podľa § 117
prieskumom trhu (PDF; 211 kB)


Zverejnené 23.11.2017

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti  (PDF; 45 kB)


 

Zverejnené 23.11.2017

Výzva na odstránenie a okliesnenie stromov (PDF; 135 kB)


Zverejnené 13.11.2017

Rozhodnutie o umiestnení stavby (PDF; 1,1 MB)


Zverejnené 08.11.2017

Rozhodnutie o poľovnom revíri (PDF; 1,3 MB)


Zverejnené 07.11.2017

Územné rozhodnutie - rozhodnutie o umietnení stavby (PDF, 1,1 MB)


Zverejnené 04.11.2017

Oznámenie o konaní dražby (PDF, 500 kB)


Zverejnené 31.10.2017

Rozhodnutie o umiestnení stavby a stavebné povolenie v spojenom konaní (PDF, 500 kB)


Zverejnené 30.10.2017

Rozhodnutie o povolení odstránenia stavby (PDF, 240 kB)


Zverejnené 30.10.2017

Rozhodnutie o umiestnení stavby a stavebné povolenie v spojenom konaní (PDF, 544 kB)


Zverejnené 29.10.2017

Petícia za nepovolenie stavby (PDF, 166 kB)


 

Zverejnené 19.10.2017

Dražobná vyhláška (PDF, 483 kB)


Zverejnené 04.10.2017

Oznámenie o začatí územného konania (PDF, 200 kB)


Zverejnené 15.08.2017

INFORMÁCIE PRE VEREJNOSŤ
(podľa §15a zákona NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení
neskorších predpisov)(PDF, 111 kB)


 

Zverejnené 05.07.2017

Rozhodnutie o chránenom pracovisku (PDF, 196 kB)


Zverejnené 14.6.2017

VÝZVA na predloženie cenovej ponuky
pre zadávanie zákazky
podľa § 117 prieskumom trhu
- Modernizácia terasy domu kultúry (PDF, 224 kB)


Zverejnené 5.5.2017

Rozhodnutie o umiestnení stavby (PDF, 915 kB)

 


 

 

 

 


Dátum zverejnenia 6.4.2017

 


Oznámenie o dobrovoľnej zdražbe - SB16-05112 (PDF)


 

Oznámenie o dobrovoľnej zdražbe - SB16-05113 (PDF)


 


 


O B E C   S E M E R O V O, 941 32 SEMEROVO č. 345

Číslo: 09 / 2017

          

V Semerove, dňa : 12.01.2017

SZACACS s. r. o.

č. 560

941 32 Semerovo

Vec: oznámenie o mieste uloženia písomnosti

 

           Obec Semerovo oznamuje adresátovi : SACACS s.r.o. posledné sídlo: Semerovo 560, že na Daňovom úrade Nitra, pobočka Nové Zámky má uloženú zásielku od:

Daňového úradu Nové Zámky, Kukučínova 1, 940 62 Nové Zámky

ktorú si môže vyzdvihnúť na Daňovom úrade v Nových Zámkoch, kancelária

č. 108 v úradných hodinách v termíne :

od 12. januára 2017   do 26. januára 2017.

                                                                                                             Marián Kečkéš v.r.

                                                                                                             starosta obce

Verejná vyhláška bola

Vyvesená dňa: 12. 01.2017

Zvesená dňa: 26.01.2017

Vybavuje: I. Sláviková

Telefón                             Fax                           Bankové spojenie                         IČO                                   E-mail

035/6474101               035/6450010               172120172/0200                   00309257                   Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

 VÝZVA na predloženie cenovej ponuky
pre zadávanie zákazky
podľa § 117 prieskumom trhu
Predmet zákazky:
Pasport dopravného značenia komunikácií
v správe obce Semerovo (PDF, 147 kB)

 

Zverejnené: 25. 11. 2016

 


Dražobná vyhláška
na deň 19.12.2016 (PDF, 750 kB)

 

Zverejnené: 14. 11. 2016

 


VÝZVA
na predloženie cenovej ponuky pre zadávanie zákazky podľa § 117 prieskumom trhu
„Zimná údržba miestnych komunikácií v obci Semerovo“
podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

Zverejnené: 10. 11. 2016

 


VÝZVA
na predloženie cenovej ponuky pre zadávanie zákazky podľa § 117 prieskumom trhu
„Rekonštrukcia zvonice v obci Semerovo“
podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

Zverejnené: 10. 10. 2016

 


VÝZVA
na predloženie cenovej ponuky pre zadávanie zákazky s názvom
„Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice v obci Semerovo“
podľa § 117 prieskumom trhu
podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Predmet zákazky: Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice v obci Semerovo
Druh zákazky: Stavebné práce a Tovary
Opis predmetu zákazky: Predmetom zákazky je rekonštrukcia objektu požiarnej zbrojnice a dodávka 2 ks garážových brán vrátane montáže v obci Semerovo.
Podrobný opis predmetu zákazky je súčasťou položkovitého rozpočtu – výkaz výmer pre časť 1 a časť 2, ktorý je prílohou č.1 výzvy na prekladanie ponúk.

Zverejnené: 27. 9. 2016

 


 

Stanovisko
okresného úradu v Nitre -
Návrh Územný plán Obce Semerovo zmeny a doplnky č. 1

 


 

VÝZVA
na predloženie cenovej ponuky pre zadávanie zákazky podľa § 117
prieskumom trhu

podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon)

I. Identifikačné údaje verejného obstarávateľa

Typ verejného obstarávateľa: § 7 ods. 1 písm. b) - OBEC

Názov obce: Semerovo

Zapísaná/registrovaná: v registri organizácii Štatistického úradu SR

Adresa sídla obce: 941 32 Semerovo č. 345

IČO: 00309257

Predmet zákazky: Externé služby pre verejné obstarávanie

Zverejnené: 17. 8. 2016

 


 

Územné rozhodnutie č. 236/2016/03

Rozhodnutie o umiestnení stavby

"Rekonštrukcia vodovodnej siete Dubník - Dvor Mikuláš 1. a 2. etapa"

Miesto stavby: Dubník,Dvor Mikuláš

Zverejnené: 11. 8. 2016

 


VÝZVA

 

na predloženie cenovej ponuky pre zadávanie zákazky podľa § 117
prieskumom trhu
podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon)

Predmet zákazky: Rekonštrukcia strechy obytného polyfunkčného domu v obci Semerovo
CPV: 45261910-6 Slovník VO: Opravy striech
CPV: 45261000-4 Slovník VO: Montáž strešných konštrukcií a súvisiace práce a pokrývačské práce
Druh zákazky: Stavebné práce

Zverejnené: 9. 8. 2016


 

Oznámenie o začatí územného konania č. 236/2016-02

Rekonštrukcia vodovodnej siete Dubník - Dvor Mikuláš 1. a 2. etapa

Celé znenie oznámenia nájdete tu.

Zverejnené: 15.7.2016

 


 

ROZHODNUTIE OKRESNÉHO ÚRADU ŽP

 


 

Zverejnené: 30. 5. 2016


 


 

Zmeny a doplnky č. 1 územného plánu obce Semerovo

Zmeny a doplnky č. 1 - širšie vzťahy

Zmeny a doplnky č. 1 - urbanistický návrh

Zmeny a doplnky č. 1 - návrh dopravy

Zmeny a doplnky č. 1 - vodné hospodárstvo

Zmeny a doplnky č. 1 - návrh energetiky a telekomunikácie

Zmeny a doplnky č. 1 - plynofikácia

Zmeny a doplnky č. 1 - záber PP

Príloha č. 1 k záberu PP

Zmeny a doplnky č. 1 - ochrana prírody


VYHODNOTENIE DOTAZNÍKOV

Vyhodnotenie dotazníkov k plánu hospodárskeho sociálneho rozvoja

november 2015