Zahájenie školského roka 2019 /2020

Rozlúčková slávnosť v MŠ Semerovo 27.6.2019

 

 

Zahájenie školského roka 2017-2018

 

 

 

Prevádzka Materskej školy 2017

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti jej výsledkoch a podmienkach v Materskej škole za školský rok 2013-2014

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti jej výsledkoch a podmienkach v Materskej škole za školský rok 2012-2013

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti jej výsledkoch a podmienkach v Materskej škole za školský rok 2011-2012

Vyhodnocovacia správa pre MŠ 2010-2011

RŠ MŠ zmena apríl 2011

 

 


História novej materskej školy Semerovo
V súčasnej budove materskej školy sa prevádzka zahájila 29.8.1984.
Je to jednoposchodová, moderne riešená budova, s dvoma triedami, kuchyňou a miestnou knižnicou. Obklopená je veľkým, trávnatým dvorom s množstvom zelene a miest na hranie. Vlastníkom budovy je obec Semerovo.
Výchovno-vzdelávací proces v MŠ sa uskutočňuje podľa Programu výchovnej práce pre deti predškolského veku.
Od 1. 7. 2002 prešla zriaďovateľská funkcia materskej školy na obec Semerovo.
V roku 2006 bola prevedená rekonštrukcia interiéru a maľovka. Materská škola sa tak stala pútavým miestom pre celodenný pobyt detí v kultúrnom, čistom a estetickom prostredí.

Materská škola v súčasnosti
Škola má dve triedy, v ktorých sú umiestnené deti od 3 do 6 rokov, poskytuje celodennú a podľa záujmu rodičov aj poldennú starostlivosť.
Vytvára podmienky na zaškolenie detí s odloženou povinnou školskou dochádzkou a detí, ktoré majú v nasledujúcom roku začať plniť povinnú školskú dochádzku.
Pre zdravý duševný a telesný rozvoj detí realizujeme prvky zdravej školy a pracujeme s metodikou Krok za krokom.

Spolupracujeme so školskou jedálňou, rodičmi, Základnou školou Semerovo, obcou, detským lekárom, stomatológom a logopédom.
V spolupráci s rodičmi organizujeme kultúrne podujatia, prednášky, spoločné výlety a súťaže v rámci spolupráce materských škôl Semerovo, Kolta , Čechy.
Na pôde materskej školy slávime spoločne Vianoce, Deň matiek, Deň detí. Zúčastňujeme sa kultúrnych akcií organizovaných Maticou slovenskou , stavanie mája a fašiangy.
V máji máme posedenie s členkami Slovenského zväzu invalidov.
Mnohé naše aktivity propagujeme formou káblovej televízie.
Materiálne zabezpečenie a dopĺňanie pomôcok realizujeme za pomoci rodičov a vo veľkej miere za pomoci obecného úradu.
Cieľom našej práce je umožniť deťom všestranne sa rozvíjať, čo nejlepšie ich pripraviť na vstup do základnej školy a to všetko pomocou individuálneho, citlivého prístupu zo strany učiteliek a všetkých pracovníkov školy k maximálnej spokojnosti rodičov.

Personálne obsadenie
Riaditeľka: Gabriela Kečkéšová
Učiteľky: Monika Bábinová, Zuzana Rakušanová
Školníčka: Zita Szaboová
Riaditeľka ŠJ : Ing. Marta Balážová
Kuchárka: Alena Pípová
Obsluha kotolne: Dušan Bagala

Kontakt:

Materská škola 641 32 Semerovo 585

tel. 035/6474236

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

Fotogaléria MŠ uplynulých rokov nájdete tu!

 

História novej materskej školy Semerovo.

 

V súčasnej budove materskej školy sa prevádzka zahájila 29.8.1984.

Je to jednoposchodová, moderne riešená budova, s dvoma triedami, kuchyňou a miestnou knižnicou. Obklopená je veľkým, trávnatým dvorom s množstvom zelene a miest na hranie.

Vlastníkom budovy je obec Semerovo.

Výchovno-vzdelávací proces v MŠ sa uskutočňuje podľa Programu výchovnej práce pre deti predškolského veku.

Od 1. 7. 2002 prešla zriaďovateľská funkcia materskej školy na obec Semerovo.

V roku 2006 bola prevedená rekonštrukcia interiéru a maľovka.

Materská škola sa tak stala pútavým miestom pre celodenný pobyt detí v kultúrnom, čistom a estetickom prostredí.

Materská škola v súčasnosti.

Škola má dve triedy, v ktorých sú umiestnené deti od 3 do 6 rokov, poskytuje celodennú a podľa záujmu rodičov aj poldennú starostlivosť.

Vytvára podmienky na zaškolenie detí s odloženou povinnou školskou dochádzkou a detí, ktoré majú v nasledujúcom roku začať plniť povinnú školskú dochádzku.

Pre zdravý duševný a telesný rozvoj detí realizujeme prvky zdravej školy a pracujeme s metodikou Krok za krokom.

Spolupracujeme so školskou jedálňou, rodičmi, Základnou školou Semerovo, obcou, detským lekárom, stomatológom a logopédom.

V spolupráci s rodičmi organizujeme kultúrne podujatia, prednášky, spoločné výlety a súťaže v rámci spolupráce materských škôl Semerovo, Kolta , Čechy.

Na pôde materskej školy slávime spoločne Vianoce, Deň matiek, Deň detí. Zúčastňujeme sa kultúrnych akcií organizovaných Maticou slovenskou , stavanie mája a fašiangy.

V máji máme posedenie s členkami Slovenského zväzu invalidov.

Mnohé naše aktivity propagujeme formou káblovej televízie.

Materiálne zabezpečenie a dopĺňanie pomôcok realizujeme za pomoci rodičov a vo veľkej miere za pomoci obecného úradu.

Cieľom našej práce je umožniť deťom všestranne sa rozvíjať, čo nejlepšie ich pripraviť na vstup do základnej školy a to všetko pomocou individuálneho, citlivého prístupu zo strany učiteliek a všetkých pracovníkov školy k maximálnej spokojnosti rodičov.

Personálne obsadenie.

Riaditeľka : Gabriela Kečkéšová

Učiteľky: Monika Bábinová, Henrieta Kajanová

Školníčka: Zita Szaboová

Riaditeľka ŠJ : Ing. Marta Balážová

Kuchárka : Alena Pípová

Kurič: Karol Skačan

Kontakt:

Materská škola

641 32 Semerovo 585 tel. 035/6474236 e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Ukončenie šk. r. 2016/2017

Školský rok 2016/2017

Ukončenie šk. roka 2015/2016

Školský rok 2015/2016

Ukončenie šk. roka 2014/2015

eTwinning

Školský rok 2014/2015

Školský rok 2013/2014

Školský rok 2012/2013