AKTUALITY

Počet obyvateľov k 31.12.2020: 1 322

Cudzinci: 22

Prechodný pobyt: 34

Celkový počet obyvateľov: 1 322, z toho: mužov 665, žien 657

Deti mladšie ako 15 rokov: 229, z toho: mužov 130, žien 99
Občania starší ako 15 rokov: 1039, z toho mužov 535, žien 558


Od 0 do 1 roku: 22
Od 2 rokov do 6 rokov: 76
Od 7 rokov do 15 rokov: 145
Od 16 rokov do 18 rokov: 45
Od 19 rokov do 60 rokov: 763
Nad 60 rokov: 271

Priemerný vek obyvateľov: 39,51

Priemerný vek mužov: 37,38

Priemerný vek žien: 41,66

Prihlásení občania v roku 2020: 15


Narodené deti v roku 2020: 13

Zomrelí občania v roku 2020: 20

Odsťahovaní občania v roku 2020: 26

 

 

 

Prevziať zmluvu (formát: PDF; 1,8 MB)

 

 

Počet obyvateľov k 31.12.2019: 1 340

Cudzinci: 22

Prechodný pobyt: 14

Celkový počet obyvateľov: 1 340, z toho: mužov 668, žien 672

Deti mladšie ako 15 rokov: 232, z toho: mužov 132, žien 100
Občania starší ako 15 rokov: 1 108, z toho mužov 536, žien 572
Od 0 do 1 roku: 28
Od 2 rokov do 6 rokov: 77
Od 7 rokov do 15 rokov: 139
Od 16 rokov do 18 rokov: 48
Od 19 rokov do 60 rokov: 778
Nad 60 rokov: 270

Priemerný vek obyvateľov: 39,27

Priemerný vek mužov: 37,22

Priemerný vek žien: 41,31

Prihlásení občania v roku 2019: 32


Narodené deti v roku 2019: 14

Zomrelí občania v roku 2019: 30

Odsťahovaní občania v roku 2019: 24

 


 

 

Blahoželáme a tešíme sa, že v roku 2018 sa narodili:

28.3.2018 Erik  Farkas
24.4.2018 Laura  Imrichová
4.5.2018 Paulína Benčová
28.5.2018 Paulína Gáborová
2.6.2018 Melánia Mellenová
19.7.2018 Matúš Polhoš
26.7.2018 Patrik Kúš

 

Uzavreli manželstvo v roku 2018:

13.01.2018  Boris Bajza  a Diana Kečkéšová
2.2.2018 Mário Chudiváni  a Mgr. Paula Slobodníková
12.5.2018 Ondrej Bohoš a Katarína Šrámková
17.8.2018 Tomáš Németh  a Laura Maceková

 

V roku 2018 sa prisťahovali - vitajte!

 Vladimír Močkor s rodinou č. 376
Juraj Horváth č. 53
Simona Hüttnerová č. 124
Adam  Dekić č. 468
Slavomír Brija s rodinou č. 334
Alena Nemčeková č. 243
Katarína Kučerová a Natália Ungerová č. 259
Ján Farkas a Simona Kováčová s deťmi č. 595
Ľubomír Široký  s manželkou č. 355
Stanislav Jasenka č. 152
Monika Hrbatá č. 360
Paulína Babinecová č. 460
Imrich Hruškár č. 227
Lenka Leváková č. 298
Liliana Klementová, Oliver Klement č. 322

 

Obec SEMEROVO so zármutkom oznamuje, že nás v roku 2018 opustili:

29.1.2018  Ing. Štefan Martišek vo veku 70 rokov
8.2.2018 Gabriel Roháč vo veku 66 rokov
23.2.2018 Erich  Šemelák vo veku 44 rokov
25.2.2018 Júlia  Hajnalová vo veku 88 rokov
19.3.2018 Karol Fialka vo veku 72 rokov
21.3.2018 Rozália  Slobodníková vo veku 77 rokov
25.3.2018 Alžbeta   Schreinerová vo veku 96 rokov
2.5.2018 Irena Juhászová vo veku 83 rokov
18.5.2018 Karol Haládik vo veku 70 rokov
26.6.2018 Ján Farkas vo veku 30 rokov
25.7.2018 Štefan Mokráš vo veku 75 rokov
31.7.2018 Karol Bujdák vo veku 67 rokov
6.8.2018 Rozália Mokrášová  vo veku 71 rokov

 

Obec Semerovo Vám všetkým, ktorí sa v týchto dňoch roku 2018 dožívate životných jubileí alebo oslavujete svoje meniny, srdečne blahoželá a praje veľa zdravia a šťastia!

 

Blahoželáme a tešíme sa, že v roku 2018 sa narodili:

28.3.2018 Erik  Farkas
24.4.2018 Laura  Imrichová
4.5.2018 Paulína Benčová
28.5.2018 Paulína Gáborová
2.6.2018 Melánia Mellenová
19.7.2018 Matúš Polhoš
26.7.2018 Patrik Kúš

 

Uzavreli manželstvo v roku 2018:

13.01.2018  Boris Bajza  a Diana Kečkéšová
2.2.2018 Mário Chudiváni  a Mgr. Paula Slobodníková
12.5.2018 Ondrej Bohoš a Katarína Šrámková
17.8.2018 Tomáš Németh  a Laura Maceková

 

V roku 2018 sa prisťahovali - vitajte!

 Vladimír Močkor s rodinou č. 376
Juraj Horváth č. 53
Simona Hüttnerová č. 124
Adam  Dekić č. 468
Slavomír Brija s rodinou č. 334
Alena Nemčeková č. 243
Katarína Kučerová a Natália Ungerová č. 259
Ján Farkas a Simona Kováčová s deťmi č. 595
Ľubomír Široký  s manželkou č. 355
Stanislav Jasenka č. 152
Monika Hrbatá č. 360
Paulína Babinecová č. 460
Imrich Hruškár č. 227
Lenka Leváková č. 298
Liliana Klementová, Oliver Klement č. 322

 

Obec SEMEROVO so zármutkom oznamuje, že nás v roku 2018 opustili:

29.1.2018  Ing. Štefan Martišek vo veku 70 rokov
8.2.2018 Gabriel Roháč vo veku 66 rokov
23.2.2018 Erich  Šemelák vo veku 44 rokov
25.2.2018 Júlia  Hajnalová vo veku 88 rokov
19.3.2018 Karol Fialka vo veku 72 rokov
21.3.2018 Rozália  Slobodníková vo veku 77 rokov
25.3.2018 Alžbeta   Schreinerová vo veku 96 rokov
2.5.2018 Irena Juhászová vo veku 83 rokov
18.5.2018 Karol Haládik vo veku 70 rokov
26.6.2018 Ján Farkas vo veku 30 rokov
25.7.2018 Štefan Mokráš vo veku 75 rokov
31.7.2018 Karol Bujdák vo veku 67 rokov
6.8.2018 Rozália Mokrášová  vo veku 71 rokov

Štatistika za rok  2017

Počet obyvateľov k 31.12.2017: 1348
Počet cudzincov: 9
Počet obyvateľov na prechodnom pobyte: 18

Celkový počet obyvateľov 1348:  mužov  670, žien 678
Deti mladšie ako 15 rokov 244:  mužov 134,  žien  110
Občania nad 15 rokov  1104:  mužov  536, žien  568

Od 0r. do 1 roku: 30
Od 2r. do 6 rokov: 71
Od 7r. do 15 rokov: 143
Od 16r. do 18 rokov: 48
Od 19r. do 60 rokov: 789
Nad 60 rokov: 267

Priemerný vek obyvateľov  39,15:  muži  36,95, ženy  41,32

Počet prihlásených obč. na trvalý pobyt v r. 2017: 26
Počet odhlásených obč. z trvalého pobytu v r. 2017: 38
Počet narodených detí v r. 2017: 16
Počet zomrelých občanov v r. 2017: 21
Nadobudnuté slovenské občianstvo: 1

 

Obec Semerovo Vám všetkým, ktorí sa v týchto dňoch roku 2017 dožívate životných jubileí alebo oslavujete svoje meniny, srdečne blahoželá a praje veľa zdravia a šťastia!

 

Blahoželáme a tešíme sa, že v roku 2017 sa narodili:

3.1.2017 Juraj Otruba
10.1.2017 Klára Kardošová
30.1.2017 Dominik Bašťovanský
25. 4. 2017  Viktória  Hatalová
20. 5. 2017 Matúš  Hozlár
19. 6. 2017 Richard Balogh
24. 6. 2017 Tomáš Gažík
27. 6. 2017 Sofia Filipová
14.7.2017 Natália Mirgová
3.8.2017 Andrej Pípa a Matej Pípa
12.8.2017 Ján Polhoš
4.10.2017 David Ivan
26.10.2017 Julianna Dorota Kendi
13.12.2017 Anna Laura Žigová
19.12.2017 Zara  Farkasová

 

Uzavreli manželstvo:

19.1.2017 Gustáv Tranžík a Nataliia Ilnitska
24.2.2017 Peter Zeman a Adriana Slobodníková
18.3.2017 Miroslav Hozlár a Viktória Haládiková
3.6.2017 Dušan Ivanič a Mgr. Andrea Macháčeková
16.5.2017 MUDr. Miloš Panovčík  a  Katarína Velčická
29.7.2017 Ivan Šlechta a Júlia Bohovičová
19.8.2017 David Ivan a Monika Macková
26.8.2017 Ing. Ľuboš Benčo  a  Mgr. Daniela Havlíková
30.09.2017 Ing. Ondrej Havlík  a  Slávka Mokrášová
21.10.2017 Mgr. Ján Füle  a Ing. Jana Mellenová
4.11.2017 JUDr. Karol Margeta  a  Ing. Ľubica Havlíková
11.11.2017 Juraj Lakatoš  a Jaroslava Jankulárová
18.11.2017 Jozef Bánovský a Nikoleta Ősziová

 

V roku 2017 sa prisťahovali - vitajte!

Gašparíková Alžbeta a Dárius Gašparík č.d. 39
Adriana Zemanová  
Miroslav Hozlár č. d. 624
Martin Slobodník č. d. 572
Monika Macková č. d. 179
Dušan Červenko č. d. 560
Katarína Červenková č. d. 560
Július Kuki a Oľga Kukiová č.d. 181
Ľudovít Lovich s rodinou č.d. 537
Bianka  Káploczká č.d. 556
Radek Mokráš č.d. 562
Mária Horváthová a Diana Bartová č.d. 373
Mário Chudiváni č.d. 464
Helena Molnárová  č.d. 481
Ing. Stanislav Dunajčan s rodinou č.d. 137
Július Ďuráč č.d. 614
Sadri Demiri č.d. 297

 

Obec SEMEROVO so zármutkom oznamuje, že nás v roku 2017 opustili:

 2.1.2017  Anna Chorvatovičová  vo veku 82 rokov 
23.1.2017 Ladislav Slobodník vo veku 82 rokov
31.1.2017 Jozef Šemelák vo veku 73 rokov
13.2.2017 Alžbeta Šuláková vo veku 73 rokov
21.2.2017 Milan Havlík, bývalý spoluobčan vo veku 68 rok
9.4.2017 Juliana Hatalová vo veku 88 rokov
14.4.2017 Milan Gábor vo veku 59 rokov

26.4.2017

Helena Bajlová vo veku 72 rokov
2.6.2017 Iveta Kozáková vo veku 52 rokov
3.6.2017 Mária Macháčeková vo veku 71 rokov
7.6.2017 Jozef Kráľ vo veku 90 rokov
12.6.2017 Helena Hatalová vo veku 76 rokov
18.6.2017 Alžbeta Solárová vo veku 79 rokov
1.7.2017 Helena Šáteková vo veku 84 rokov
2.7.2017 Ladislav Havlík vo veku 76 rokov
18.7.2017 Margita Klimáková vo veku 85 rokov
28.7.2017 Mária Slobodníková vo veku 86 rokov
2.8.2017 Helena Haládiková vo veku 90 rokov
9.9.2017 Štefan  Burdiliak vo veku 62 rokov
16.10.2017 Ján  Vadkerti vo veku 83 rokov
1.11.2017 Ľudovít Hatala vo veku 72 rokov

 

Obec Semerovo Vám všetkým, ktorí sa v týchto dňoch roku 2016 dožívate životných jubileí alebo oslavujete svoje meniny, srdečne blahoželá a praje veľa zdravia a šťastia!

 

Blahoželáme a tešíme sa, že v roku 2016 sa narodili:

4.2.2016 Charlotte Mia Tóthová
4.2.2016 Adam Németh
19.2.2016 Lilien Rozembergová
23.2.2016 Jakub Polhoš
26.2.2016 Perla Lakatosová
2.3.2016 Sebastian Tomaštík
27.3.2016 Tomáš Szabó
12.7.2016 Ella Žáčiková
27.9.2016 Liam Haládik
29.10.2016

Jasmína Žigová

21.11.2016

Maroš Bánovský

1.12.2016 Diana Polhošová

 

Uzavreli manželstvo:

5. 3. 2016 Sanjin Sapaj a Ivona Balážová
14.4.2016 Sulayman Jallow a Monika Ferencová
24. 9. 2016 František Drahník a Ivana Kozáková
8. 10. 2016 Ing. Branislav Arpáš a PhDr. Lenka Otrubová
3.12.2016 Michal Bachlet a Zuzana Bohošová

 

V roku 2016 sa prisťahovali - vitajte!

Mgr. Miriam Štibrányová, Ing. Ľudovít Štibrány, Filip Štibrány, Natália Štibrányová č. 267
Roman Šemelák č. 230
Michaela Dianová, Lesana Dianová, Svetlana Dianová č. 221
Ivan Baláž a Bc. Michaela Balážová č. 398
Nikoleta Ősziová č. 103
Anna Husárová, Miroslav Sűdi, Scarlett Sűdiová, Annamária Sűdiová, Damian Husár,
Andrej Husár
č. 456
Anna Martáková, Peter Marták a Adam Marták č. 169
Tobias Ladislav Kuki č. 561
Magdaléna Balážová č. 170
Ing. Viktória Janković a Lana Janković č. 628
Zoltán Farkas č. 563
Stella  Papcunová č. 563
Alexandra Emberová č. 111

 

Obec SEMEROVO so zármutkom oznamuje, že nás v roku 2016 opustili:

12. 1. 2016 Mária Králová vo veku 87 rokov
25. 3. 2016 Mária Haládiková vo veku 93 rokov
26. 3. 2016 Ján Valentínyi vo veku 53 rokov
5. 4. 2016 Anna Bohošová, bývalá spoluobčianka vo veku 92 rokov
26. 4. 2016 Katarína Vadkertiová vo veku 88 rokov
21. 5. 2016 Gabriela Garaiová, bývalá spoluobčianka vo veku 52 rokov
23. 5. 2016 Rozália Zelenáková vo veku 96 rokov
2. 6. 2016 Eva Barusová vo veku 53 rokov
2. 6. 2016 Miroslav Skačan vo veku 52 rokov
15. 6. 2016 Margita Danielová vo veku 84 rokov
18. 6. 2016 Dušan Šorman, bývalý spoluobčan vo veku 66 rokov
5. 7. 2016 Karol Šemelák vo veku 77 rokov
8. 7. 2016 Júlia Regásová vo veku 98 rokov
14. 7. 2016 Helena Maceková vo veku 77 rokov
31. 8. 2016 Júlia Jamečná vo veku 91 rokov
12. 9. 2016 Anna Garaiová, bývalá spoluobčianka vo veku 87 rokov
22. 9. 2016 Irma Leváková, bývalá spoluobčianka vo veku 86 rokov
28.10.2016 Gejza Kuki vo veku 72 rokov
12.11.2016 Margita Hatalová vo veku 81 rokov
13.11.2016 Milan Skok vo veku 50 rokov
16.11.2016 Magdaléna Haládiková vo veku 93 rokov
19.11.2016 Anna Vetterová vo veku 91 rokov
25.11.2016 Michal Jankovič vo veku 58 rokov
10.12.2016 Štefan Ďuráč vo veku 62 rokov
15.12.2016 Mário Garai vo veku 43 rokov
22.12.2016 Ladislav Fialka vo veku 72 rokov
25.12.2016 Katarína Kečkéšová vo veku 60 rokov

Štatistika za rok  2016

Počet obyvateľov k 31.12.2016: 1  364
Cudzincov: 13
Obyvateľov s prechodným pobytom: 13
Z celkového počtu obyvateľov 1364: mužov 670, žien 694
Deti mladšie ako 15 rokov: 251 – chlapcov 136, dievčat 115
Občania nad 15 rokov: 1 113 – mužov 534, žien 579

Od 0 do 1 roku: 26
Od 2 rokov do 6 rokov: 76
Od 7 rokov do 15 rokov: 149
 Od 16 rokov do 18 rokov: 54
Od 19 rokov do 60 rokov: 791
Nad 60 rokov: 268

Priemerný vek obyvateľov obce k 31.12.2016 je 38,96.
Muži: 36,7; ženy – 41,11

Prihlásení občania na trvalý pobyt v roku 2016: 26
Odhlásení občania v roku 2016: 30
Narodené deti v roku 2016: 13
Zomrelí občania v roku 2016: 22

Obec Semerovo Vám všetkým, ktorí sa v týchto dňoch roku 2015 dožívate životných jubileí alebo oslavujete svoje meniny, srdečne blahoželá a praje veľa zdravia a šťastia!

 

Blahoželáme a tešíme sa, že v roku 2015 sa narodili:

29.12.2014 Sara Oračková
12. 1. 2015 Jakub Barus
2. 3. 2015 Armando Žiga
9. 4. 2015 Oliver Žigo
21. 4. 2015 Šarlota Polhošová
1. 5. 2015 Damian Žiga
9. 5. 2015 Lívia Polhošová
24. 6. 2015 Adela Gáborová
5. 8. 2015 Denisa Dömeová
13. 8. 2015 Marián Kečkéš
25. 9. 2015 Samuel Bajla
26. 10. 2015 Maximilián Žiga
27. 11. 2015 Milota Kolečániová
31. 12. 2015 Alžbeta Danišová

Uzavreli manželstvo:

2. 5. 2015 Ľuboš Bajla a Michaela Liková
30. 5. 2015 Ing. Peter Kardoš a Jana Urbaničová
11. 7. 2015 Juraj Preložník a Angelika Vlasatá
24. 7. 2015 Jozef Daniš a Zlatica Gáborová
29. 8. 2015 Matej Bajla a Monika Nagyová
5. 9. 2015 Monika Kubincová a Slavomír Haládik
5. 9. 2015 Rastislav Preložník a Zuzana Fiamová
19. 9. 2015 Martin Tomaštík a Mária Palánová
26. 9. 2015 Tomáš Balogh a Lucia Jančiová
16. 10. 2015 Anna Horváthová a František Horňák
23. 10. 2015 Aleš Haládik a Monika Klavatá
21. 11. 2015 Veronika Skačanová a Zdenko Szabo

V roku 2015 sa prisťahovali - vitajte!

Gizela Korbelová č.d. 496
Michaela Bajlová č. 433
Beáta Poneszová č. 444
Peter Zeman  
Angelika Preložníková č.d. 562
Michal Ujvári č.d. 423
Mária Tomaštíková č.d. 284
Kevin Palán č.d. 284
Mgr. Lucia Baloghová č.d. 626
František Horňák č. 427

Obec SEMEROVO so zármutkom oznamuje, že nás v roku 2015 opustili:

13.01.2015 Peter Polhoš vo veku 55 rokov
19.01.2015 Helena Kardošová, rodená Rozenbergová vo veku 84 rokov
19. 2. 2015 Roman NAĎ vo veku 21 rokov
26. 2. 2015 Jozef Vöröš vo veku 66 rokov
8. 3. 2015 bývalá spoluobčianka Jozefa KLISKÁ vo veku 80 rokov
10. 3. 2015 Ján Mondek vo veku 31 rokov
  bývalý spoluobčan Jozef Vadkerti vo veku 62 rokov
7. 4. 2015 Milan Filip vo veku 44 rokov
5. 5. 2015 Katarína Kubíková, bývalá spoluobčianka vo veku 63 rokov
31. 5. 2015 Helena Kotilová, bývalá spoluobčianka  
29. 6. 2015 Irena Gotová vo veku 73 rokov
10. 7. 2015 Júlia Fialková vo veku 91 rokov
1. 8. 2015 Ing. Viliam Hertlík, bývalý spoluobčan vo veku 64 rokov
13. 8. 2015 Gizela Korbelová vo veku 78 rokov
19. 9. 2015 Mária Hrbatá vo veku 78 rokov
27. 9. 2015 Verona Baloghová vo veku 88 rokov
4. 12. 2015

Ladislav Danko

vo veku 64 rokov
10. 12. 2015 Imrich Šorman, bývalý spoluobčan vo veku 76 rokov
16. 12. 2015 Ján Hatala vo veku 79 rokov
19.12. 2015 Júlia Chovanová vo veku 78 rokov

Počet obyvateľov k 31. 12. 2014

1395

cudzincov : 13

prechodné bydlisko : 16

 

z počtu 1395 obyvateľov je:

 

mužov: 683 žien : 712

 

deti do 15 rokov : 241

 

z toho:

 

chlapci 130, dievčatá : 111

 

nad 15 rokov : 1154

 

z toho: muži: 553 , ženy : 601

 

Veková štruktúra obyvateľov Semerova:

 

od 0 do 1 roka 36

od 2 r. do 6 r. 79

od 7 r. do 15 r. 145

od 16 r. do 18 r. 51

od 19 r. do 60 r. 834

nad 61 r. 250

 

Priemerný vek obyvateľov obce Semerovo : 38,54 rokov


z toho

muži: 35,93 rokov,

ženy: 41,05 rokov

 

V roku 2014 sa:

prisťahovalo : 24 obyvateľov

odsťahovalo : 29 obyvateľov

 

narodilo : 21 obyvateľov

zomrelo : 20 obyvateľov

Obec Semerovo Vám všetkým, ktorí sa v týchto dňoch roku 2014 dožívate životných jubileí alebo oslavujete svoje meniny, srdečne blahoželá a praje veľa zdravia a šťastia!

 

Blahoželáme a tešíme sa, že v roku 2014 sa narodili:

1. 1. 2014 Boris GÁBOR
8. 1. 2014 Damian DÖME
12. 1. 2014 Andrej Engelbert Kendi
24. 1. 2014 Tobias LACKO
17. 3. 2014 Jasmin STOJKOVÁ
19. 3. 2014 Barbara ŽIGOVÁ
17. 4. 2014 Lana JANKOVIČ
28. 4. 2014 Leo ŠLECHTA
13. 5. 2014 Matúš PAVLATOVSKÝ
19. 5. 2014 Oliver GAŽÍK
1. 6. 2014 Bianka MARCINKOVÁ
26. 6. 2014 Kristián JAMEČNÝ
23. 7. 2014 Peter POLHOŠ
23. 7. 2014 Ján IVAN
29. 7. 2014 Sebestián LAKATOS
14. 8. 2014 Vivien VÖRÖSOVÁ
16. 8. 2014 Eliška LALÁKOVÁ
27. 8. 2014 Matej HATALA
13. 9. 2014 Jakub ĎURÁČ
16. 9. 2014 Leon MÁTL
4. 11. 2014 Martin GÁBOR
29. 12. 2014 Sara Oračková

Uzavreli manželstvo:

1. 2. v Obradnej miestnosti Obce Semerovo Ján Štefánik a Terézia Brányiková
10. 5. v Obradnej miestnosti Obce Semerovo Mgr. Milan Mikulec a Mgr. Alena Molnárová
5. 7. v RKC farnosť Semerovo - filiálka Čechy Matúš Richter a Ing. Eva Turská
6. 9. v RKFK v Kolárove Martina Košánová a Michal Štefánek
27. 9. v Nových Zámkoch Marián KEČKÉŠ a Petra FOLTÝNOVÁ
27. 9. v obradnej miestnosti Obce Semerovo Richard Vavrík a Adriana Blahová

V roku 2014 sa prisťahovali - vitajte!

Zora Hajnalová a Boris Bajza č. d. 279
Natália Hatalová č. d. 237
Mgr. Milan Mikulec a Mgr. Alena Mikulcová č. d. 530
Dušan Bohoš a Ružena Bohošová  č. d. 364
Jozef Kocán a Mariana Kocánová + Bianka č. d. 111
Ing. Marta Jamečná č. d. 104
Mgr. Katarína Haulíková + Richard + Tomáš č. d. 556
Patrícia RÁCZOVÁ so synom Petíkom č.d. 570
Jana GAŽÍKOVÁ č.d. 483
Martin MARKO č.d. 293
Mário GARAJ č.d. 465
Svetozár a Gabina KADNÁROVÍ č.d. 534
Petra KEČKÉŠOVÁ č.d. 36
Marta FICZOVÁ č.d. 453
Miloš HUSÁR č.d. 146

Obec SEMEROVO so zármutkom oznamuje, že nás v roku 2014 opustili:

1. 1. 2014 Július Vörös vo veku 71 rokov
3. 2. 2014 Ľubica NAGYOVÁ, rod. Szarvasová vo veku 47 rokov
18. 2. 2014 Marieta OTRUBOVÁ vo veku 35 rokov
20. 2. 2014 Katarína DEKÁNOVÁ rod. Malíková vo veku 70 rokov
23. 2. 2014 Mária TIMORÁNSZKA rod. Trnková, bývalá spoluobčianka vo veku 67 rokov
24. 2.2014 Júlia ŠTÉROVÁ, rod. Siničková, bývalá spoluobčianka vo veku 78 rokov
25. 2. 2014 Helena HATALOVÁ rod. Borbélyová vo veku 97 rokov
17. 3. 2014 Jozef ŠORMAN vo veku 74 rokov
22. 3. 2014 tragicky zahynul náš spoluobčan Viktor VESELÝ vo veku 54 rokov
5. 4. 2014 Agneša Sombatová, rod. Juhásová vo veku 89 rokov
26. 4. 2014 Viera GÁBOROVÁ vo veku 50 rokov
30. 4. 2014 Eva ŠIMOVÁ, rod. Ďurkovská vo veku 53 rokov
30. 4. 2014 Július SÓS vo veku 76 rokov
1. 5. 2014 Alžbeta PÉTERIOVÁ rod. Zelenáková vo veku 92 rokov
17. 5. 2014 tragicky zahynul náš spoluobčan Štefan BOHOŠ vo veku 35 rokov
20. 5. 2014 Ján LEVÁK bývalý spoluobčan vo veku 81 rokov
25. 5. 2014 Oľga HATALOVÁ, rod. Mellenová, naša bývalá spoluobčianka vo veku 61 rokov
24. 6. 2014 Mária PARADYOVÁ rod. Veszprémiová vo veku 87 rokov
25. 6. 2014 Karol SKAČAN vo veku 63 rokov
16.8. 2014 František KRŠÁK vo veku 59 rokov
18. 8. 2014 Helena HALÁDIKOVÁ, rod. Tóthová vo veku 83 rokov
3. 11. 2014 Darina KOLÁRIKOVÁ rod. Bajáková vo veku 52 rokov
23. 11. 2014 Alžbeta DZUREJOVÁ rod. Hatalová vo veku 83 rokov
23. 11. 2014 Miroslav MIKULEC vo veku 56 rokov

Obec Semerovo Vám všetkým, ktorí sa v týchto dňoch roku 2010 dožívate životných jubileí alebo oslavujete svoje meniny, srdečne blahoželá a praje veľa zdravia a šťastia!

 

Blahoželáme a tešíme sa, že koncom roka 2009 a v roku 2010 sa narodili:

15. 11.
Dominika RICHTER
20. 11. Alex ČELKO
20. 11.
Kristínka VÁRNIKOVÁ
25. 11.
Pavol GÓT
5. 12.
Tomáš KOHOUT
17. 12.
Sofia LAKATOŠOVÁ
2. 1.
Laura BOGÁROVÁ
26. 1.
Klaudia GÁBOROVÁ
11. 2.
Christopher MARCINKO
3. 3. Adam MOLNÁR
26. 3. Nina PELIKÁNOVÁ
26. 4. Alex ŽIGA
17. 5. Sofia IVANOVÁ
18. 6.
Sebastián DÖME
22. 6. Vanesa KRAJČOVIČOVÁ      
28. 6. Mia BANDRI nar. v Anglicku
15. 7. Samko VETTER
16. 7. Viktória a Justín GABOROVOVCI
26. 10. Kvído KUBOVSKÝ
20. 11. Greta Zoya HALÁDIKOVÁ

Uzavreli manželstvo:

22. februára (Zimbabwe - mesto Harare)
Ľudmila MOJŽIŠOVÁ a  Leon Tendai NYARIRI
13. marca Ján IVAN a Katarína BOHOVIČOVÁ
13. marca Mgr. Tibor HAVLÍK a Marcela JÁROVÁ
20. marca Erik PAVLATOVSKÝ a Marcela BAKOŠOVÁ
17. apríla Radovan LIPNICKÝ a Lucia KŐTELEŠOVÁ
15. mája Ing. Denis KERTÉSZ a Ivana MOKRÁŠOVÁ
15. mája Peter VÉGH a Veronika ROZENBERGOVÁ
5. júna Viola ĎURÁČOVÁ a Attilla PECEK
7. júla Leoš KLEMENT a Michaela BALOGHOVÁ
24. júla v Spišskej Novej Vsi Mgr. Zuzana Pačnárová a Dr.rer.nat. Mgr. Martin Gajdošík
11. septembra
Ing. Daniela KODHAJOVÁ a Ľuboš HATALA
9. októbra
Mgr. Jana Slobodníková a Radovan Balogh
23. 10.
Helena Mihaličeková a Pavol Tóth

V roku 2010 sa prisťahovali - vitajte!

Miroslav OTRUBA + Marcela + Róbert + Laura č. d. 413
Soňa PELIKÁNOVÁ + Dominika + Michal č. d. 189
Radovan LIPNICKÝ č. d. 170
Atilla Ďuráč
č. d. 457
Martina KRIŠKOVÁ
č. d. 284
Monika ADAMS
č. d. 154
František KRŠÁK
č. d. 556
Ing. Dana HATALOVÁ č. d. 151
Andrej HAVLÍK č. d. 556
Ľudmila ERÖSOVÁ č. d. 179
Eva FARKAŠOVÁ č. d. 261
František VANYA č. d. 256

Obec SEMEROVO so zármutkom oznamuje, že nás v roku 2010 opustili:

27. 1. Valéria BALOGHOVÁ, rod. Šurániová vo veku 75 rokov
28. 1. Pavol BOHOŠ vo veku 87 rokov
19. 2. Vdp. Alojz GUBALA, náš bývalý pán farár RKC - farnosti Semerovo
vo veku 70 rokov
29. 3. Juliana BAJLOVÁ, rod. Brhlíková vo veku 89 rokov
14. 4. Mária NAGYOVÁ rod. Záhorská
vo veku 70 rokov
1. 4. Vojtanov ČR - náš bývalý občan Karol KRÁL
vo veku 57 rokov
7. 5. Imrich ŠARKÁNY
vo veku 89 rokov
31. 5. František VRZALA
vo veku 69 rokov
14. 6. Katarína GARAIOVÁ, rod. Prokopecová vo veku 87 rokov
17. 6. Mária PÍPOVÁ, rod. Jamečná
vo veku 87 rokov
20. 6. Štefan TOMAŠČÍK vo veku 87 rokov
30. 6. Karol HATALA
vo veku 85 rokov
13. 7. Hermína BALÁŽOVÁ rod. Mokrášová vo veku 82 rokov
27. 7. Rozália LAKATOŠOVÁ rod. Ďuráčová vo veku 74 rokov
31. 7. Eva Pápayová rod. Gálová vo veku 51 rokov
6. 9. Viliam Zemenovič
vo veku 50 rokov
11. 9. František BALÁŽ vo veku 83 rokov
21. 9. Zuzana SLOBODNÍKOVÁ vo veku 85 rokov
9. 10. náš rodák Igor ROSENBERG
vo veku 63 rokov
14. 11. Štefan ŠÁTEK vo veku 82 rokov
2. 12. Ján LAKATOŠ
vo veku 76 rokov
8. 12. Július CSÓKA vo veku 70 rokov
22. 12. Jozef VOLF
vo veku 56 rokov
23. 12. Vladimír VETTER
vo veku 51 rokov
23. 12. Oľga FIALKOVÁ rod. Šurániová
vo veku 65 rokov

Počet obyvateľov k 31. 12. 2013

1399 + 14 cudzincov = 1413
+ prechodné bydlisko : 14

z počtu 1399 obyvateľov je :

mužov: 676 žien : 723

deti do 15 rokov : 241

z toho:

chlapci 125, dievčatá : 116

nad 15 rokov : 1158

z toho: muži: 551 , ženy : 607

 

Veková štruktúra obyvateľov Semerova:

od 0 do 1 roka 26

od 2 r. do 6 r. 87

od 7 r. do 15 r. 148

od 16 r. do 18 r. 45

od 19 r. do 60 r. 851

nad 61 r. 242

Priemerný vek obyvateľov

obce Semerovo : 38,43 rokov
z toho : muži : 35,94 rokov, ženy : 40,75 rokov

V roku 2013 sa:

prisťahovalo : 16 obyvateľov
odsťahovalo : 18 obyvateľov

narodilo : 20 obyvateľov
zomrelo : 21 obyvateľov

Obec Semerovo Vám všetkým, ktorí sa v týchto dňoch roku 2013 dožívate životných jubileí alebo oslavujete svoje meniny, srdečne blahoželá a praje veľa zdravia a šťastia!

 

Blahoželáme a tešíme sa, že v roku 2013 sa narodili:

1. 1. 2013
Jasminka KYBÁKOVÁ
1. 1. 2013 Christina HORVÁTHOVÁ
14. 1. 2013 Marko KÚŠ
23. 1. 2013 Matej ŠEBÍK
26. 1. 2013
Leo HORVÁTH
24. 1. 2013 Adamko PAVLATOVSKÝ
10. 2. 2013 Sárinka SELLÁROVÁ
27. 3. 2013 Denis POLHOŠ
31. 3. 2013 Daniel GAŽÍK
21. 3. 2013
Jakub MÁTL
30. 4. 2013
Halina Bela ZUBOVÁ
30. 5. 2013
Miriam ŽIGOVÁ
3. 7. 2013 Samuel STRIGÁČ
25. 7. 2013
Damiana POLHOŠOVÁ
16. 8. 2013 Gabriel PAKŠI
24. 8. 2013 Adam VAVRO
15. 9. 2013 Matias BÓDIS
16. 9. 2013 Martin ŠIŠÁK
13.12. 2013 Terézia KARDOŠOVÁ
26.12. 2013
Nela VAVRÍKOVÁ

Uzavreli manželstvo:

16. 2. 2013 v RKFK v Nesvadoch Ing. Dušan BAGALA a Ing. Mária SIMONICSOVÁ
18. 5. 2013 vo Veľkých Lovciach Timea KRÁĽOVÁ a Štefan KURUC
25. 5. 2013 v RKFK Dvory nad Žitavou Ing. Marta SLÁVIKOVÁ a Kristián JAMEČNÝ
6. 7. 2013 v RKFK v Nových Zámkoch Mgr. Petra FEJEŠOVÁ a Branislav KOCÁN
27. 7. 2013 v obradnej miestnosti Semerovo Ing. Jana PETEROVÁ a Ing. Juraj MOJŽIŠ
24. 8. 2013 v RKFK v Semerove Henrieta BALOGHOVÁ a Andrej KENDI
31. 8. 2013 v obradnej miestnosti Semerovo Ing. Viktória LUBUŠKÁ a Ing. Bojan JANKOVIĆ
21. 9. 2013 v RKFK Semerovo Jaroslav KOLÁŘ a Ing. Silvia REČKOVÁ, PhD.
21. 9. 2013 v Double Tree by Hilton Bratislava Radoslav LOBODÁŠ a Jaroslava KARLÍKOVÁ

V roku 2013 sa prisťahovali - vitajte!

Dávid LACKO č. d. 37
Mgr. Jozef VETTER č. d. 97
Helena GUBRICOVÁ a Patrik PETÍK č. d. 570
Patrik PLUHÁR č. d. 169
Terézia BRÁNYIKOVÁ č. d. 336
Radka MIČUCHOVÁ č. d. 70
Gustáv TRANŽÍK č.d. 152
Vieroslava TOMAŠTÍKOVÁ + Diana č.d. 572
Michal KUCHTA č.d. 265
Robert MOLNÁR s manželkou a deťmi z Ukrajiny č.d. 61
Andrej KENDI č.d. 239
Ing. Silvia KOLÁŘOVÁ, PhD
č.d. 32
Lucia GAŠPARÍKOVÁ č.d. 41
Elena ŠULÁKOVÁ
č.d. 456

Obec SEMEROVO so zármutkom oznamuje, že nás v roku 2013 opustili:

4. 1. 2013
Anna SKOKOVÁ rod. Procházková
vo veku 59 rokov
5. 1. 2013 Anastázia BOHOŠOVÁ, rod. Szabová vo veku 82 rokov
6. 1. 2013 Jozef BÓRIK, bývalý dlhoročný funkcionár obce, držiteľ „Ceny obce Semerovo“
vo veku 86 rokov
17. 1. 2013 Július ĎURÁČ vo veku 79 rokov
30. 1. 2013
Katarína HUDEKOVÁ rod. Brhlíková, naša bývalá spoluobčianka vo veku 90 rokov
9. 2. 2013 Karol KEČKÉŠ vo veku 67 rokov
18. 2. 2013 Štefan MELLEN vo veku 86 rokov
30. 3. 2013 Antónia DUBCOVÁ rod. Chovanová, naša bývalá spoluobčianka vo veku 61 rokov
8. 4. 2013
Edita MALÍKOVÁ rod. Lukáčová, naša bývalá spoluobčianka
vo veku 75 rokov
28. 4. 2013
Imrich Rozemberg
vo veku 80 rokov
1. 5. 2013 Marián NAVRÁTIL
vo veku 49 rokov
3. 5. 2013
Vlasta SKAČANOVÁ, rod. Juhásová vo veku 61 rokov
5. 5. 2013 Pavol HUSÁR, dlhoročný predseda DHZ Semerovo, podpredseda OV DPO Nové Zámky vo veku 58 rokov
8. 6. 2013 Zuzana KOKRÁŠOVÁ, rod. Hrúziková, naša bývalá spoluobčianka
vo veku 84 rokov
17. 6. 2013
Mária ŠÁTEKOVÁ, rod. Szabová
vo veku 87 rokov
24. 6. 2013
Barbora KOZÁKOVÁ rod. Babincová
vo veku 90 rokov
27. 7. 2013 Koloman ŠULÁK vo veku 86 rokov
17. 8. 2013 Štefan BOHOŠ vo veku 65 rokov
20. 8. 2013 Magdaléna HUDEKOVÁ rod. Hatalová vo veku 84 rokov
26. 8. 2013
Štefan KRÁL
vo veku 66 rokov
2. 10. 2013
Helena MIKEROVÁ rod. Gáborová
vo veku 47 rokov
28.10.2013
Ľudovít BOHOŠ
vo veku 86 rokov
17.11.2013
Juliana VETTEROVÁ rod. Martišková
vo veku 89 rokov
21.11.2013
Alžbeta HAVLÍKOVÁ rod. Gőncőlová
vo veku 70 rokov
9.12.2013
Zdenko BOHOŠ
vo veku 58 rokov
29.12.2013 František TÓTH
vo veku 57 rokov

Kalendár Semerovo 2010

Počet obyvateľov k 31. 12. 2012 : 1402

+ cudzinci : 5

+ prechodné bydlisko : 20

 

z počtu obyvateľov je:

mužov : 675

žien : 727

 

deti do 15 rokov : 244

z toho :

chlapci 122,

dievčatá : 122

 

nad 15 rokov : 1158

z toho:

muži: 553

ženy : 605

 

Priemerný vek obyvateľov obce Semerovo : 38,40 rokov

z toho :

muži : 36,12 rokov

ženy : 40,53 rokov

 

V roku 2012 sa

prisťahovalo: 24 obyvateľov

odsťahovalo: 27 obyvateľov

narodilo: 10 obyvateľov

zomrelo: 18 obyvateľov

presťahovalo v rámci obce: 7 obyvateľov

prihlásilo na prechodný pobyt: 4 obyvatelia

ĎAKUJEME ZA KOSTOLNÚ ZBIERKU!

 

Obec Semerovo Vám všetkým, ktorí sa v týchto dňoch roku 2012 dožívate životných jubileí alebo oslavujete svoje meniny, srdečne blahoželá a praje veľa zdravia a šťastia!

 

Blahoželáme a tešíme sa, že v roku 2012 sa narodili:

24. 1. 2012 v Nitre
Sofia FUSKOVÁ
5. 2. 2012 Dávid GÁBOR
7. 2. 2012
Simona LÁBADIOVÁ
5. 3. 2012 René POLHOŠ
5. 4. 2012
Tobias GULOGI
21. 4. 2012 Milan GAŽÍK
21. 5. 2012 Lukáško REŽŇÁK
16. 7. 2012 Elin RÉVAYOVÁ
10. 9. 2012 Žofia POLHOŠOVÁ
11.10.2012 Viktor PAVLATOVSKÝ
28.11.2012 Oliver ŽIGA

Uzavreli manželstvo:

4. 4. 2012 vo Veľkých Lovciach
Lenka ŠÁTEKOVÁ a Matúš HABRMAN
21. 4. 2012 v  Luke nad Jihlavou Lucia BÓRIKOVÁ a Jakub MÁTL
19. 5. 2012 v RKFK v Semerove Dana ĎURKOVSKÁ a Kamil PAVLATOVSKÝ
4. 7. 2012 Baran, Kosovo Simona GROFIČOVÁ a Gazmend KRASNIQI
6. 10. 2012 v Nových Zámkoch Zuzana MELIŠEKOVÁ a Richard ĎURKOVSKÝ

V roku 2012 sa prisťahovali - vitajte!

Viktor Babinec 
č. d. 460
Milota Šindlerová + Karin Peczenová č. d. 329
Dana Varníková č. d. 156
Beata Poláková č. d. 479
Ing. Peter Kardoš č. d. 770
Pavol Tóth č. d. 170
Anna Husárová s deťmi č. d. 560
Katarína Mezeiová + dieťa č. d. 254
František Srigáč č.d. 95
Alaxová Helena + dcéra č.d. 32
Nikola Vanyová + dcéra č.d. 169
Roman Vanya č.d. 169
Eva Révayová č.d. 61
Tibor a Zuzana Farkašovci č.d. 70
Alžbeta Urbaničová + Filip Ivanič č.d. 248
Ing. Katarína Šebíková
č.d. 111

Obec SEMEROVO so zármutkom oznamuje, že nás v roku 2012 opustili:

23.1.2012
Mária TRNKOVÁ, rodená Belická
vo veku nedožitých 88 rokov
20.2.2012 Miloš ROZENBERG, býv.spoluobčan vo veku 51 rokov
25.2.2012 Milan LISICKÝ vo veku 65 rokov
29.3.2012 Ján HOLBA
vo veku 61 rokov
6.4.2012 Katarína KEČKÉŠOVÁ, rodená Pípová vo veku 89 rokov
15.4.2012 Anna VETTEROVÁ, rodená Záhorská vo veku 82 rokov
2.5.2012 Štefan CAGAŇ, býv. spoluobčan vo veku 53 rokov
16.5.2012 Pavel ŠURÁNI, býv. spoluobčan vo veku 93 rokov
17.5.2012 Veronika MIKULCOVÁ rod. Ficová vo veku 79 rokov
22.6.2012
Irena HAVLÍKOVÁ rod. Szabová vo veku 83 rokov
23.6.2012
Jozef CHOVANEC, bývalý pán učiteľ na ZŠ vo veku 78 rokov
29.6.2012
Jiřinka DUDÁŠOVÁ rod. Smičková vo veku 69 rokov
3.7.2012
Zuzana MANDÍKOVÁ rod. Tamašeková vo veku 48 rokov
25.7.2012 Mária FARKAŠOVÁ, rod. Lakatošová vo veku 47 rokov
1.9.2012 Ján ŠIMA st., náš bývalý spoluobčan a pán učiteľ vo veku 74 rokov
17.9.2012 Elvíra BOHOŠOVÁ, rod. Bóriková vo veku 86 rokov
26.9.2012 Imrich BÓRIK vo veku 85 rokov
26.9.2012 Irena BOHOŠOVÁ, rod. Lindovská, naša býv. spoluobčianka vo veku 82 rokov
14.11.2012 Valéria UTLIOVÁ, rod Fialková vo veku 73 rokov
14.11.2012 Marián SUPEK, bývalý spoluobčan vo veku 58 rokov
18.11.2012 Jaroslav HATALA vo veku 74 rokov
21.11.2012 Ján ŠTEFÁNIK vo veku 87 rokov
12.12.2012 Jozef KOCÁN, bývalý pán učiteľ na ZDŠ vo veku 80 rokov
20.12.2012 Marcela KOCÁNOVÁ, rodená Némethová vo veku 71 rokov

Štatistika za rok 2009

Počet obyvateľov: 1455
z toho -  od 15 rokov a viac: 1176 obyv.
z toho mužov: 563,
žien: 613
deti do 15 rokov: 279
z toho chlap.: 130, diev.: 149
Priemerný vek obyvateľov: 37, 33 roka
Prisťahovaných: 40
Odsťahovaných: 19
Prihlásených na prechodný pobyt: 6
Narodených: 23
Zosnulých: 13

Štatistika za rok 2008

Počet obyvateľov: 1421
z toho -  od 15 rokov a viac: 1172 obyv.
z toho mužov: 559,
žien: 613
deti do 15 rokov: 249
z toho chlap.: 116,  diev.: 133
Priemerný vek obyvateľov: 37,52 roka
Prisťahovaných: 53
Odsťahovaných: 39
Prihlásených na prechodný pobyt: 10
Narodených: 16
Zosnulých: 23

Štatistika za rok 2007

Počet obyvateľov: 1414

Štatistika za rok 2006

Počet obyvateľov: 1385

Štatistika za rok 2005

Počet obyvateľov: 1381

Štatistika za rok 2004

Počet obyvateľov: 1361

Štatistika za rok 2003

Počet obyvateľov: 1335

Počet obyvateľov k 31. 12. 2011:
1418

+ cudzinci: 5
+ prechodné bydlisko: 24

z toho:

nad 15 rokov: 1155

z toho:
muži: 558,
ženy: 597

deti do 15 rokov: 263

z toho:
chlapci 126,
dievčatá : 137

Priemerný vek obyvateľov obce Semerovo: 38,08 rokov

z toho
muži: 35,70 rokov
ženy: 40,29 rokov

V roku 2011 sa do obce:

prisťahovalo: 21 obyvateľov
odsťahovalo: 30 obyvateľov
narodilo: 14 obyvateľov
zomrelo: 14 obyvateľov
presťahovalo v rámci obce: 15 obyvateľov
prihlásilo na prechodný pobyt: 5 obyvateľov

 

13. 2. 2010
Fašiangové slávnosti 2010
20. 2. 2010
Zahájenie tanečnej školy "spoločenského tanca pre dospelých a seniorov"
26. 2. 2010
Výchovný koncert pre ZŠ a MŠ
14. – 18. 3. 2010
Druhé projektové stretnutie Comenius v Írskom DUBLINE
4. 4. 2010
XXVII. Medzinárodná súťaž vína v Šatove
30. 4. 2010
Stavanie májky + vstup SR do EÚ
1. – 6. 5. 2010
Tretie projektové stretnutie Comenius v Portugalskom Matosinhos
máj – jún Športový deň združenia SEMERČATÁ
Deň detí
slávnosť venovaná národným buditeľom - rímskokatolíckym farárom, pôsobiacim a pochovaným v Semerove
máj - jún slávnostná školská akadémia ZŠ a MŠ "230 rokov školstva v Semerove"
12. 6. 2010
Voľby poslancov do Národnej rady SR
jún – júl Športové stretnutie medzinárodných partnerov obce Semerovo ŠATOV – NISKO – SEMEROVO
3. 7. 2010
Hurá prázdniny spoločenské podujatie
13. 8. –  16. 8. 2010
OSLAVY 800 rokov Obce Semerovo
HODOVÉ SLÁVNOSTI 2010
sviatok Nanebovzatia Panny Márie - patrónky našej obce
22. 8. 2010
Bohoslužba vďaky za 800 rokov Obce Semerovo
5. 10. – 9. 10. 2010 Štvrté projektové stretnutie Comenius v Semerove
8. 10. 2010
slávnostná školská akadémia ZŠ a MŠ "uvedenie novej publikácie do života"
za účasti medzinárodných partnerov ZŠ: HS III Real, Weiz, Rakúsko + Agrupamento de Escolas Irmãos Passos, Matosinhos, Portugalsko
+  Scoil Bhride Girls National School, Dublin, Írsko
23. 10. 2010
Slávnostné Obecné zastupiteľstvo "ukončenie V. volebného obdobia samosprávy"
30. 10. 2010
Slávnosť venovaná deťom narodeným 2009/2010, najstarším občanom, diamantovým, zlatým a strieborným manželským párom
november Komunálne voľby 2010
Katarínska batôžková zábava
5. 12. 2010
Slávnosť  Mikuláša
11. 12. 2010
Slávnostné - ustanovujúce Obecné zastupiteľstvo Semerovo
25. 12. 2010
Štefanská diskotéka
31. 12. 2010
Silvester - vítanie nového roka 2011
ohňostroj, spoločný prípitok, vatra vzniku SR

Obec Semerovo Vám všetkým, ktorí sa v týchto dňoch roku 2011 dožívate životných jubileí alebo oslavujete svoje meniny, srdečne blahoželá a praje veľa zdravia a šťastia!

 

Blahoželáme a tešíme sa, že v roku 2011 sa narodili:

31. 1.
Alexandra TÓTHOVÁ
1. 3. Sandra VÉGHOVÁ
26. 3. Barbora RODNÁ
16. 5. Daniel ŠEMELÁK
6. 5. René ŽIGA
23. 5. Viktor TRUSINA
24. 6. Samuel ŽIGA
11. 7. Boris BALOGH
26. 7. Nella KRŠÁKOVÁ
27. 7. Medan MIHALÍČEK 
21. 8. Samuel FARKAŠ
14. 10. Lukáš JAMBRICH
10. 11. Daniel PÍPA
31. 12. Veronika PÍPOVÁ

Uzavreli manželstvo:

19. marca v RKFK v Komjaticiach Štefan SZOLNOKI a Monika KLISKÁ

19. 8. 2011

Miloš LÁBADI a Darina ŠTEFÁNIKOVÁ

27. augusta v RKFK v Nových Zámkoch JUDr. Miroslav MICHALIČKA a JUDr. Renáta MANDÍKOVÁ
10. septembra v RKFK v Semerove Richard ŠIŠÁK a Petra ŠEREŠOVÁ

V roku 2011 sa prisťahovali - vitajte!

MUDr. Tibor JÁKICS + manželka Božena
č. d. 745
Ing. Emília Gömöryová č. d. 49
Juliana BUBLOVÁ + Jarmila + Denisa + Milan + Ladislav č. d. 34
Anna NAVRÁTILOVÁ č. d. 563
Kornélia VOLFOVÁ
č. d. 370
Slavomír TANCOŠ + 6 č. d. 442
Rastislav GÁBOR č. d. 442
Mgr. Jana MUCOVÁ č. d. 72
Lucia KRŠÁKOVÁ
č. d. 556
Richard ĎURKOVSKÝ
č. d. 474
Ing. Ján PAUKO
č. d. 22

Obec SEMEROVO so zármutkom oznamuje, že nás v roku 2011 opustili:

5. 1. Ernest CHOVAN vo veku 79 rokov
10. 3. Jozef ŠIŠÁK vo veku 44 rokov
19. 3. Pavol HALÁDIK vo veku 89 rokov
17. 4. Júlia KRÁĽOVÁ rod. Ďurkovičová
vo veku 87 rokov
26. 5. Miroslav BÓRIK náš rodák vo veku 61 rokov
27. 5. Ján FICA náš rodák vo veku 90 rokov
6. 6. Bernardína ŠÁRKÁNYOVÁ, rod. Bóriková vo veku 83 rokov
8. 6. Alžbeta Péteryová, rod. Šándorová vo veku 98 rokov
24. 6. Štefan IVANIČ vo veku 78 rokov
2. 7. Juliana IVANIČOVÁ vo veku 74 rokov
3. 7. Jozef HALÁDIK vo veku 74 rokov
4. 8. Alžbeta MICHAČOVÁ, rod. Gašparíková vo veku 90 rokov
12. 11. Berta MOLNÁROVÁ, rod. Regásová vo veku 83 rokov
5. 9. Juliana ROVŇANÍKOVÁ rod. Kliská, naša rodáčka vo veku 50 rokov
13. 9. Michal ROZENBERG, náš rodák vo veku 85 rokov
18. 9. Berta BAJLOVÁ, rod. Martišková
vo veku 84 rokov
22. 10. Juraj KEČKÉŠ vo veku 62 rokov
1. 11. Jozef ĎURKOVSKÝ vo veku nedožitých 82 rokov
12. 11. Berta MOLNÁROVÁ, rod. Regásová vo veku 83 rokov
6. 12. Andrej GREGOR vo veku 68 rokov
25. 12. Brigita HAVLÍKOVÁ vo veku 83 rokov
30. 12. Stanislav BOHOŠ vo veku 61 rokov

Hlasovanie v našej obci


Údaje Štatistického úradu SR nájdete tu.

Priebeh súťaže: od 1. 4. 2011 (od 12:00) do 31. 10. 2011 (do 12:00)

Súťaží sa v kategóriách Najkrajšie mesto Slovenska 2011 a Najkrajšia obec Slovenska 2011.

Hlasujte kliknutím na "Pridaj hlas!" v hlasovacom zariadení pod prezentáciou mesta/obce,

a to po opísaní piatich čísel z obrázka.

http://www.slovakregion.sk/semerovo

http://www.slovakregion.sk/user/register

VÚC Nitra

Obec SEMEROVO blahoželá


Za predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja bol zvolený:

doc. Ing Milan Belica, PhD.

počet hlasov: 74 247

 

Za poslancov Nitrianskeho samosprávneho kraja za obvod Nové Zámky boli zvolení:

Por.
číslo
číslo
kand.
na hl.
lístku
Meno a priezvisko kandidáta Počet
platných
hlasov
Politická strana,
politické hnutie alebo koalícia, ktorá
kandidáta navrhla alebo nezávislý kandidát
1 22 Peter Hudák, MUDr. 9 790 SMER - sociálna demokracia
Slovenská demokratická a kresťanská
únia - Demokratická strana
Ľudová strana - Hnutie za demokratické
Slovensko
Kresťanskodemokratické hnutie
2 6 Helena Bohátová, Ing. 8 787 SMER - sociálna demokracia
Slovenská demokratická a kresťanská
únia - Demokratická strana
Ľudová strana - Hnutie za demokratické
Slovensko
Kresťanskodemokratické hnutie
3 40 Tibor Matuška, MUDr. 8 650 SMER - sociálna demokracia
Slovenská demokratická a kresťanská
únia - Demokratická strana
Ľudová strana - Hnutie za demokratické
Slovensko
Kresťanskodemokratické hnutie
4 39 Ladislav Marenčák, Ing. 8 136 SMER - sociálna demokracia
Slovenská demokratická a kresťanská
únia - Demokratická strana
Ľudová strana - Hnutie za demokratické
Slovensko
Kresťanskodemokratické hnutie
5 48 Igor Sádovský, Ing. 7 337 SMER - sociálna demokracia
Slovenská demokratická a kresťanská
únia - Demokratická strana
Ľudová strana - Hnutie za demokratické
Slovensko
Kresťanskodemokratické hnutie
6 52 Karol Suchan, Ing. 6 572 SMER - sociálna demokracia
Slovenská demokratická a kresťanská
únia - Demokratická strana
Ľudová strana - Hnutie za demokratické
Slovensko
Kresťanskodemokratické hnutie
7 23 Andrej Huršan 5 878 SMER - sociálna demokracia
Slovenská demokratická a kresťanská
únia - Demokratická strana
Ľudová strana - Hnutie za demokratické
Slovensko
Kresťanskodemokratické hnutie
8 50 Richard Schwarz, JUDr. 5 727 SMER - sociálna demokracia
Slovenská demokratická a kresťanská
únia - Demokratická strana
Ľudová strana - Hnutie za demokratické
Slovensko
Kresťanskodemokratické hnutie


Celú zápisnicu o výsledkoch volieb nájdete tu:

http://www.unsk.sk/files/oblasti/volby_2009/Zapisnica404.rtf


Výsledky volieb do orgánov NSK 14. 11. 2009

http://www.unsk.sk/showdoc.do?docid=3348

Počet obyvateľov : 1427

z toho:

nad 15 rokov: 1173

z toho:

muži: 566

ženy: 607

deti do 15 rokov: 254

z toho:

chlapci: 117

dievčatá: 137

priemerný vek obyvateľov obce Semerovo 37,67 rokov

prisťahovaní do obce: 17

odsťahovaní z obce:  39

zosnulí:   22

narodení:  16