Počet obyvateľov k 31. 12. 2012 : 1402

+ cudzinci : 5

+ prechodné bydlisko : 20

 

z počtu obyvateľov je:

mužov : 675

žien : 727

 

deti do 15 rokov : 244

z toho :

chlapci 122,

dievčatá : 122

 

nad 15 rokov : 1158

z toho:

muži: 553

ženy : 605

 

Priemerný vek obyvateľov obce Semerovo : 38,40 rokov

z toho :

muži : 36,12 rokov

ženy : 40,53 rokov

 

V roku 2012 sa

prisťahovalo: 24 obyvateľov

odsťahovalo: 27 obyvateľov

narodilo: 10 obyvateľov

zomrelo: 18 obyvateľov

presťahovalo v rámci obce: 7 obyvateľov

prihlásilo na prechodný pobyt: 4 obyvatelia