AKTUALITY

Počet obyvateľov k 31.12.2020: 1 322

Cudzinci: 22

Prechodný pobyt: 34

Celkový počet obyvateľov: 1 322, z toho: mužov 665, žien 657

Deti mladšie ako 15 rokov: 229, z toho: mužov 130, žien 99
Občania starší ako 15 rokov: 1039, z toho mužov 535, žien 558


Od 0 do 1 roku: 22
Od 2 rokov do 6 rokov: 76
Od 7 rokov do 15 rokov: 145
Od 16 rokov do 18 rokov: 45
Od 19 rokov do 60 rokov: 763
Nad 60 rokov: 271

Priemerný vek obyvateľov: 39,51

Priemerný vek mužov: 37,38

Priemerný vek žien: 41,66

Prihlásení občania v roku 2020: 15


Narodené deti v roku 2020: 13

Zomrelí občania v roku 2020: 20

Odsťahovaní občania v roku 2020: 26

 

 

Počet obyvateľov k 31.12.2019: 1 340

Cudzinci: 22

Prechodný pobyt: 14

Celkový počet obyvateľov: 1 340, z toho: mužov 668, žien 672

Deti mladšie ako 15 rokov: 232, z toho: mužov 132, žien 100
Občania starší ako 15 rokov: 1 108, z toho mužov 536, žien 572
Od 0 do 1 roku: 28
Od 2 rokov do 6 rokov: 77
Od 7 rokov do 15 rokov: 139
Od 16 rokov do 18 rokov: 48
Od 19 rokov do 60 rokov: 778
Nad 60 rokov: 270

Priemerný vek obyvateľov: 39,27

Priemerný vek mužov: 37,22

Priemerný vek žien: 41,31

Prihlásení občania v roku 2019: 32


Narodené deti v roku 2019: 14

Zomrelí občania v roku 2019: 30

Odsťahovaní občania v roku 2019: 24

 


 

 

Blahoželáme a tešíme sa, že v roku 2018 sa narodili:

28.3.2018 Erik  Farkas
24.4.2018 Laura  Imrichová
4.5.2018 Paulína Benčová
28.5.2018 Paulína Gáborová
2.6.2018 Melánia Mellenová
19.7.2018 Matúš Polhoš
26.7.2018 Patrik Kúš

 

Uzavreli manželstvo v roku 2018:

13.01.2018  Boris Bajza  a Diana Kečkéšová
2.2.2018 Mário Chudiváni  a Mgr. Paula Slobodníková
12.5.2018 Ondrej Bohoš a Katarína Šrámková
17.8.2018 Tomáš Németh  a Laura Maceková

 

V roku 2018 sa prisťahovali - vitajte!

 Vladimír Močkor s rodinou č. 376
Juraj Horváth č. 53
Simona Hüttnerová č. 124
Adam  Dekić č. 468
Slavomír Brija s rodinou č. 334
Alena Nemčeková č. 243
Katarína Kučerová a Natália Ungerová č. 259
Ján Farkas a Simona Kováčová s deťmi č. 595
Ľubomír Široký  s manželkou č. 355
Stanislav Jasenka č. 152
Monika Hrbatá č. 360
Paulína Babinecová č. 460
Imrich Hruškár č. 227
Lenka Leváková č. 298
Liliana Klementová, Oliver Klement č. 322

 

Obec SEMEROVO so zármutkom oznamuje, že nás v roku 2018 opustili:

29.1.2018  Ing. Štefan Martišek vo veku 70 rokov
8.2.2018 Gabriel Roháč vo veku 66 rokov
23.2.2018 Erich  Šemelák vo veku 44 rokov
25.2.2018 Júlia  Hajnalová vo veku 88 rokov
19.3.2018 Karol Fialka vo veku 72 rokov
21.3.2018 Rozália  Slobodníková vo veku 77 rokov
25.3.2018 Alžbeta   Schreinerová vo veku 96 rokov
2.5.2018 Irena Juhászová vo veku 83 rokov
18.5.2018 Karol Haládik vo veku 70 rokov
26.6.2018 Ján Farkas vo veku 30 rokov
25.7.2018 Štefan Mokráš vo veku 75 rokov
31.7.2018 Karol Bujdák vo veku 67 rokov
6.8.2018 Rozália Mokrášová  vo veku 71 rokov

 

Obec Semerovo Vám všetkým, ktorí sa v týchto dňoch roku 2018 dožívate životných jubileí alebo oslavujete svoje meniny, srdečne blahoželá a praje veľa zdravia a šťastia!

 

Blahoželáme a tešíme sa, že v roku 2018 sa narodili:

28.3.2018 Erik  Farkas
24.4.2018 Laura  Imrichová
4.5.2018 Paulína Benčová
28.5.2018 Paulína Gáborová
2.6.2018 Melánia Mellenová
19.7.2018 Matúš Polhoš
26.7.2018 Patrik Kúš

 

Uzavreli manželstvo v roku 2018:

13.01.2018  Boris Bajza  a Diana Kečkéšová
2.2.2018 Mário Chudiváni  a Mgr. Paula Slobodníková
12.5.2018 Ondrej Bohoš a Katarína Šrámková
17.8.2018 Tomáš Németh  a Laura Maceková

 

V roku 2018 sa prisťahovali - vitajte!

 Vladimír Močkor s rodinou č. 376
Juraj Horváth č. 53
Simona Hüttnerová č. 124
Adam  Dekić č. 468
Slavomír Brija s rodinou č. 334
Alena Nemčeková č. 243
Katarína Kučerová a Natália Ungerová č. 259
Ján Farkas a Simona Kováčová s deťmi č. 595
Ľubomír Široký  s manželkou č. 355
Stanislav Jasenka č. 152
Monika Hrbatá č. 360
Paulína Babinecová č. 460
Imrich Hruškár č. 227
Lenka Leváková č. 298
Liliana Klementová, Oliver Klement č. 322

 

Obec SEMEROVO so zármutkom oznamuje, že nás v roku 2018 opustili:

29.1.2018  Ing. Štefan Martišek vo veku 70 rokov
8.2.2018 Gabriel Roháč vo veku 66 rokov
23.2.2018 Erich  Šemelák vo veku 44 rokov
25.2.2018 Júlia  Hajnalová vo veku 88 rokov
19.3.2018 Karol Fialka vo veku 72 rokov
21.3.2018 Rozália  Slobodníková vo veku 77 rokov
25.3.2018 Alžbeta   Schreinerová vo veku 96 rokov
2.5.2018 Irena Juhászová vo veku 83 rokov
18.5.2018 Karol Haládik vo veku 70 rokov
26.6.2018 Ján Farkas vo veku 30 rokov
25.7.2018 Štefan Mokráš vo veku 75 rokov
31.7.2018 Karol Bujdák vo veku 67 rokov
6.8.2018 Rozália Mokrášová  vo veku 71 rokov

Štatistika za rok  2017

Počet obyvateľov k 31.12.2017: 1348
Počet cudzincov: 9
Počet obyvateľov na prechodnom pobyte: 18

Celkový počet obyvateľov 1348:  mužov  670, žien 678
Deti mladšie ako 15 rokov 244:  mužov 134,  žien  110
Občania nad 15 rokov  1104:  mužov  536, žien  568

Od 0r. do 1 roku: 30
Od 2r. do 6 rokov: 71
Od 7r. do 15 rokov: 143
Od 16r. do 18 rokov: 48
Od 19r. do 60 rokov: 789
Nad 60 rokov: 267

Priemerný vek obyvateľov  39,15:  muži  36,95, ženy  41,32

Počet prihlásených obč. na trvalý pobyt v r. 2017: 26
Počet odhlásených obč. z trvalého pobytu v r. 2017: 38
Počet narodených detí v r. 2017: 16
Počet zomrelých občanov v r. 2017: 21
Nadobudnuté slovenské občianstvo: 1