Štatistika za rok  2016

Počet obyvateľov k 31.12.2016: 1  364
Cudzincov: 13
Obyvateľov s prechodným pobytom: 13
Z celkového počtu obyvateľov 1364: mužov 670, žien 694
Deti mladšie ako 15 rokov: 251 – chlapcov 136, dievčat 115
Občania nad 15 rokov: 1 113 – mužov 534, žien 579

Od 0 do 1 roku: 26
Od 2 rokov do 6 rokov: 76
Od 7 rokov do 15 rokov: 149
 Od 16 rokov do 18 rokov: 54
Od 19 rokov do 60 rokov: 791
Nad 60 rokov: 268

Priemerný vek obyvateľov obce k 31.12.2016 je 38,96.
Muži: 36,7; ženy – 41,11

Prihlásení občania na trvalý pobyt v roku 2016: 26
Odhlásení občania v roku 2016: 30
Narodené deti v roku 2016: 13
Zomrelí občania v roku 2016: 22