Štatút: Obec
Okres: Nové Zámky
Kraj: Nitriansky

Starosta: Mgr. Milan Mikulec

Súčasťou obce je osada Červený majer.

Prvá písomná zmienka o obci z roku 1210.

Rozloha: 2 341 ha
Počet obyvateľov: 1 420,  z toho  96% Slovákov, 86% rímskokatolíkov.

Polohopis:
šírka: 48,01667
dĺžka: 18,35

Chotár Semerova leží v Podunajskej nížine na západnom okraji Pohronskej pahorkatiny v nadmorskej výške 140 - 225 m. Západná časť je na vyšších terasách pokrytých piesčitými sprašami a naviatymi pieskami, východná časť leží na pahorkatine z treťohorných uloženín. Okrem dubových a agátových lesíkov je chotár na strmších úbočiach odlesnený. V chotári sú červenozemné a hnedozemné pôdy, rybník, obcou preteká Branovský potok.

Pripravovaná lokalita chránenej európskej lokality "Krivé hrabiny IK SKEUV 0086" kataster obcí Semerovo - Čechy výmera 125,9 ha cieľ zachovanie biotopov: Karpatské a panónske dubovo-hrabové lesy, Panónske-balkánske cerové lesy, Eurosibírske-dubové lesy na spraši a piesku – stupeň  ochrany 4.

Obec je vzdialená 9 km od termálneho kúpaliska Podhájska, 17 km od Nových Zámkov, 45 km od Komárna, 65 km od Nitry.

Obec je členom:

Združenia miest a obcí Slovenska od júna 1990 
Regionálneho združenia Novozámocko – štúrovsko-šurianskej oblasti 
Mikroregiónu DVORY a okolie 
MAS Leader Dvory a Okolie 
Mikroregiónu Novozámocko 
Spolku pre obnovu dediny 
EUROREGIÓNU Váh – Dunaj - Ipeľ do roku 2009 
Asociácie primátorov a starostov do 31. 12. 2010
Vidieckeho parlamentu do roku 2014

Informačný leták Semerovo si môžete pozrieť tu! Súbor je vo formáte pdf - veľkosť súboru 1,5 Mb.

Informačný leták v anglickom jazyku, súbor je vo formáte pdf - veľkosť súboru 0,5 Mb.