Obec Semerovo Vám všetkým, ktorí sa v týchto dňoch roku 2016 dožívate životných jubileí alebo oslavujete svoje meniny, srdečne blahoželá a praje veľa zdravia a šťastia!

 

Blahoželáme a tešíme sa, že v roku 2016 sa narodili:

4.2.2016 Charlotte Mia Tóthová
4.2.2016 Adam Németh
19.2.2016 Lilien Rozembergová
23.2.2016 Jakub Polhoš
26.2.2016 Perla Lakatosová
2.3.2016 Sebastian Tomaštík
27.3.2016 Tomáš Szabó
12.7.2016 Ella Žáčiková
27.9.2016 Liam Haládik
29.10.2016

Jasmína Žigová

21.11.2016

Maroš Bánovský

1.12.2016 Diana Polhošová

 

Uzavreli manželstvo:

5. 3. 2016 Sanjin Sapaj a Ivona Balážová
14.4.2016 Sulayman Jallow a Monika Ferencová
24. 9. 2016 František Drahník a Ivana Kozáková
8. 10. 2016 Ing. Branislav Arpáš a PhDr. Lenka Otrubová
3.12.2016 Michal Bachlet a Zuzana Bohošová

 

V roku 2016 sa prisťahovali - vitajte!

Mgr. Miriam Štibrányová, Ing. Ľudovít Štibrány, Filip Štibrány, Natália Štibrányová č. 267
Roman Šemelák č. 230
Michaela Dianová, Lesana Dianová, Svetlana Dianová č. 221
Ivan Baláž a Bc. Michaela Balážová č. 398
Nikoleta Ősziová č. 103
Anna Husárová, Miroslav Sűdi, Scarlett Sűdiová, Annamária Sűdiová, Damian Husár,
Andrej Husár
č. 456
Anna Martáková, Peter Marták a Adam Marták č. 169
Tobias Ladislav Kuki č. 561
Magdaléna Balážová č. 170
Ing. Viktória Janković a Lana Janković č. 628
Zoltán Farkas č. 563
Stella  Papcunová č. 563
Alexandra Emberová č. 111

 

Obec SEMEROVO so zármutkom oznamuje, že nás v roku 2016 opustili:

12. 1. 2016 Mária Králová vo veku 87 rokov
25. 3. 2016 Mária Haládiková vo veku 93 rokov
26. 3. 2016 Ján Valentínyi vo veku 53 rokov
5. 4. 2016 Anna Bohošová, bývalá spoluobčianka vo veku 92 rokov
26. 4. 2016 Katarína Vadkertiová vo veku 88 rokov
21. 5. 2016 Gabriela Garaiová, bývalá spoluobčianka vo veku 52 rokov
23. 5. 2016 Rozália Zelenáková vo veku 96 rokov
2. 6. 2016 Eva Barusová vo veku 53 rokov
2. 6. 2016 Miroslav Skačan vo veku 52 rokov
15. 6. 2016 Margita Danielová vo veku 84 rokov
18. 6. 2016 Dušan Šorman, bývalý spoluobčan vo veku 66 rokov
5. 7. 2016 Karol Šemelák vo veku 77 rokov
8. 7. 2016 Júlia Regásová vo veku 98 rokov
14. 7. 2016 Helena Maceková vo veku 77 rokov
31. 8. 2016 Júlia Jamečná vo veku 91 rokov
12. 9. 2016 Anna Garaiová, bývalá spoluobčianka vo veku 87 rokov
22. 9. 2016 Irma Leváková, bývalá spoluobčianka vo veku 86 rokov
28.10.2016 Gejza Kuki vo veku 72 rokov
12.11.2016 Margita Hatalová vo veku 81 rokov
13.11.2016 Milan Skok vo veku 50 rokov
16.11.2016 Magdaléna Haládiková vo veku 93 rokov
19.11.2016 Anna Vetterová vo veku 91 rokov
25.11.2016 Michal Jankovič vo veku 58 rokov
10.12.2016 Štefan Ďuráč vo veku 62 rokov
15.12.2016 Mário Garai vo veku 43 rokov
22.12.2016 Ladislav Fialka vo veku 72 rokov
25.12.2016 Katarína Kečkéšová vo veku 60 rokov