Obec Semerovo Vám všetkým, ktorí sa v týchto dňoch roku 2013 dožívate životných jubileí alebo oslavujete svoje meniny, srdečne blahoželá a praje veľa zdravia a šťastia!

 

Blahoželáme a tešíme sa, že v roku 2013 sa narodili:

1. 1. 2013
Jasminka KYBÁKOVÁ
1. 1. 2013 Christina HORVÁTHOVÁ
14. 1. 2013 Marko KÚŠ
23. 1. 2013 Matej ŠEBÍK
26. 1. 2013
Leo HORVÁTH
24. 1. 2013 Adamko PAVLATOVSKÝ
10. 2. 2013 Sárinka SELLÁROVÁ
27. 3. 2013 Denis POLHOŠ
31. 3. 2013 Daniel GAŽÍK
21. 3. 2013
Jakub MÁTL
30. 4. 2013
Halina Bela ZUBOVÁ
30. 5. 2013
Miriam ŽIGOVÁ
3. 7. 2013 Samuel STRIGÁČ
25. 7. 2013
Damiana POLHOŠOVÁ
16. 8. 2013 Gabriel PAKŠI
24. 8. 2013 Adam VAVRO
15. 9. 2013 Matias BÓDIS
16. 9. 2013 Martin ŠIŠÁK
13.12. 2013 Terézia KARDOŠOVÁ
26.12. 2013
Nela VAVRÍKOVÁ

Uzavreli manželstvo:

16. 2. 2013 v RKFK v Nesvadoch Ing. Dušan BAGALA a Ing. Mária SIMONICSOVÁ
18. 5. 2013 vo Veľkých Lovciach Timea KRÁĽOVÁ a Štefan KURUC
25. 5. 2013 v RKFK Dvory nad Žitavou Ing. Marta SLÁVIKOVÁ a Kristián JAMEČNÝ
6. 7. 2013 v RKFK v Nových Zámkoch Mgr. Petra FEJEŠOVÁ a Branislav KOCÁN
27. 7. 2013 v obradnej miestnosti Semerovo Ing. Jana PETEROVÁ a Ing. Juraj MOJŽIŠ
24. 8. 2013 v RKFK v Semerove Henrieta BALOGHOVÁ a Andrej KENDI
31. 8. 2013 v obradnej miestnosti Semerovo Ing. Viktória LUBUŠKÁ a Ing. Bojan JANKOVIĆ
21. 9. 2013 v RKFK Semerovo Jaroslav KOLÁŘ a Ing. Silvia REČKOVÁ, PhD.
21. 9. 2013 v Double Tree by Hilton Bratislava Radoslav LOBODÁŠ a Jaroslava KARLÍKOVÁ

V roku 2013 sa prisťahovali - vitajte!

Dávid LACKO č. d. 37
Mgr. Jozef VETTER č. d. 97
Helena GUBRICOVÁ a Patrik PETÍK č. d. 570
Patrik PLUHÁR č. d. 169
Terézia BRÁNYIKOVÁ č. d. 336
Radka MIČUCHOVÁ č. d. 70
Gustáv TRANŽÍK č.d. 152
Vieroslava TOMAŠTÍKOVÁ + Diana č.d. 572
Michal KUCHTA č.d. 265
Robert MOLNÁR s manželkou a deťmi z Ukrajiny č.d. 61
Andrej KENDI č.d. 239
Ing. Silvia KOLÁŘOVÁ, PhD
č.d. 32
Lucia GAŠPARÍKOVÁ č.d. 41
Elena ŠULÁKOVÁ
č.d. 456

Obec SEMEROVO so zármutkom oznamuje, že nás v roku 2013 opustili:

4. 1. 2013
Anna SKOKOVÁ rod. Procházková
vo veku 59 rokov
5. 1. 2013 Anastázia BOHOŠOVÁ, rod. Szabová vo veku 82 rokov
6. 1. 2013 Jozef BÓRIK, bývalý dlhoročný funkcionár obce, držiteľ „Ceny obce Semerovo“
vo veku 86 rokov
17. 1. 2013 Július ĎURÁČ vo veku 79 rokov
30. 1. 2013
Katarína HUDEKOVÁ rod. Brhlíková, naša bývalá spoluobčianka vo veku 90 rokov
9. 2. 2013 Karol KEČKÉŠ vo veku 67 rokov
18. 2. 2013 Štefan MELLEN vo veku 86 rokov
30. 3. 2013 Antónia DUBCOVÁ rod. Chovanová, naša bývalá spoluobčianka vo veku 61 rokov
8. 4. 2013
Edita MALÍKOVÁ rod. Lukáčová, naša bývalá spoluobčianka
vo veku 75 rokov
28. 4. 2013
Imrich Rozemberg
vo veku 80 rokov
1. 5. 2013 Marián NAVRÁTIL
vo veku 49 rokov
3. 5. 2013
Vlasta SKAČANOVÁ, rod. Juhásová vo veku 61 rokov
5. 5. 2013 Pavol HUSÁR, dlhoročný predseda DHZ Semerovo, podpredseda OV DPO Nové Zámky vo veku 58 rokov
8. 6. 2013 Zuzana KOKRÁŠOVÁ, rod. Hrúziková, naša bývalá spoluobčianka
vo veku 84 rokov
17. 6. 2013
Mária ŠÁTEKOVÁ, rod. Szabová
vo veku 87 rokov
24. 6. 2013
Barbora KOZÁKOVÁ rod. Babincová
vo veku 90 rokov
27. 7. 2013 Koloman ŠULÁK vo veku 86 rokov
17. 8. 2013 Štefan BOHOŠ vo veku 65 rokov
20. 8. 2013 Magdaléna HUDEKOVÁ rod. Hatalová vo veku 84 rokov
26. 8. 2013
Štefan KRÁL
vo veku 66 rokov
2. 10. 2013
Helena MIKEROVÁ rod. Gáborová
vo veku 47 rokov
28.10.2013
Ľudovít BOHOŠ
vo veku 86 rokov
17.11.2013
Juliana VETTEROVÁ rod. Martišková
vo veku 89 rokov
21.11.2013
Alžbeta HAVLÍKOVÁ rod. Gőncőlová
vo veku 70 rokov
9.12.2013
Zdenko BOHOŠ
vo veku 58 rokov
29.12.2013 František TÓTH
vo veku 57 rokov