Počet obyvateľov k 31. 12. 2013

1399 + 14 cudzincov = 1413
+ prechodné bydlisko : 14

z počtu 1399 obyvateľov je :

mužov: 676 žien : 723

deti do 15 rokov : 241

z toho:

chlapci 125, dievčatá : 116

nad 15 rokov : 1158

z toho: muži: 551 , ženy : 607

 

Veková štruktúra obyvateľov Semerova:

od 0 do 1 roka 26

od 2 r. do 6 r. 87

od 7 r. do 15 r. 148

od 16 r. do 18 r. 45

od 19 r. do 60 r. 851

nad 61 r. 242

Priemerný vek obyvateľov

obce Semerovo : 38,43 rokov
z toho : muži : 35,94 rokov, ženy : 40,75 rokov

V roku 2013 sa:

prisťahovalo : 16 obyvateľov
odsťahovalo : 18 obyvateľov

narodilo : 20 obyvateľov
zomrelo : 21 obyvateľov