Rozhodnutie - 1 smrek

 

Oznámenie o začatí konania - 1 smrek

 

Rozhodnutie - 1 smrek

 

Rozhodnutie - 1 smrek

 

Rozhodnutie - výrub 6 stromov

 

Rozhodnutie - výrub 1 drevina

 

Rozhodnutie - výrub 2 dreviny

 

Rozhodnutie - výrub 2 dreviny

 

Oznámenie o začatí konania - výrub stromov - 6 stromy

 

Oznámenie o začatí konania - výrub stromov - 2 stromy

 

Oznámenie o začatí konania - výrub stromov - 1 ks strom

 

Oznámenie o začatí konania - výrub stromov (typ súboru: pdf, veľkosť: 410 kB)

 

Rozhodnutie - výrub 1 dreviny (typ súboru: pdf, veľkosť: 410kB)

 

Rozhodnutie - výrub 1 dreviny (typ súboru: pdf, veľkosť: 211kB)

 

Rozhodnutie - výrub 1 dreviny (typ súboru: pdf, veľkosť: 214 kB)

 

Oznámenie o začatí konania - 1 strom (typ súboru: pdf, veľkosť: 194 kB)

 

Oznámenie o začatí konania - 1 strom (typ súboru: pdf, veľkosť: 103 kB)

 

Rozhodnutie o výrube 23 ks stromov (typ súboru: pdf, veľkosť: 164 kB)

 

ZÁVEREČNÉ STANOVISKO - List

ZÁVEREČNÉ STANOVISKO - „Regionálny Plán udržateľnej mobility Nitrianskeho samosprávneho kraja“

 

Oznámenie o začatí konania - 28 ks drevín (typ súboru: pdf, veľkosť: 99 kB)

 

Rozhodnutie o výrube 1 dreviny (typ súboru: pdf, veľkosť: 266 kB)

 

Oznámenie o začatí konania - 1 smrek (typ súboru: pdf, veľkosť: 104 kB)

 

Rozhodnutie o výrube 1 stromu (typ súboru: pdf, veľkosť: 263 kB)

 

Rozhodnutie o výrube stromov (2 ks) (typ súboru: pdf, veľkosť: 251 kB)

 

Rozhodnutie o výrube stromov (5 ks) (typ súboru: pdf, veľkosť: 219 kB)

 

Rozhodnutie o výrube stromu (1 smrek) (typ súboru: pdf, veľkosť: 218 kB)

 

Oznámenie o začatí konania - výrub stromov (typ súboru: pdf, veľkosť: 104 kB)

 

Oznámenie o začatí konania - výrub 1 ks dreviny (typ súboru: pdf, veľkosť: 144 kB)

 

Oznámenie o začatí konania - výrub 5 ks drevín (typ súboru: pdf, veľkosť: 114 kB)

 

Oznámenie o začatí konania - výrub 2 ks drevín (typ súboru: pdf, veľkosť: 140 kB)

 

Rozhodnutie o výrube stromu (1 višňa) (typ súboru: pdf, veľkosť: 212 kB)

 

Oznámenie o začatí konania - výrub drevín (typ súboru: pdf, veľkosť: 109 kB)

 

Rozhodnutie o výrube stromov (2 ks stromov) (typ súboru: pdf, veľkosť: 209 kB)

 

Rozhodnutie o výrube stromov (44 drevín) (typ súboru: pdf, veľkosť: 248 kB)

 

Rozhodnutie o výrube stromov (2 × topoľ) (typ súboru: pdf, veľkosť: 209 kB)

 

Rozhodnutie o výrube stromov (2 × smrek) (typ súboru: pdf, veľkosť: 204 kB)

 

 

Oznámenie o začatí konania - výrub stromov (typ súboru: pdf, veľkosť: 103 kB)

 

Oznam o začatí konania obec Dubník (typ súboru: pdf, veľkosť: 107 kB)

 

Oznam o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu a výrub drevín na súkromnom pozemku 19.2.2019 (typ súboru: pdf, veľkosť: 105 kB)

 

Oznam o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín na súkromnom pozemku 15.2.2019 (typ súboru: pdf, veľkosť: 104 kB)

 

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín 12.03.2018 (typ súboru: pdf, veľkosť: 338 kB)

 

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín 23.02.2018 (typ súboru: pdf, veľkosť: 50 kB)

 

Rozhodnotuie o výrube stromov zo dňa 18.10.2017 (typ súboru: pdf, veľkosť: 147 kB) 

 

Upovedomenie o začatí konania vo veci Samostatnej bažantnice Čechy (typ súboru: pdf, veľkosť: 177 kB)

 

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín na súkromnom pozemku (typ súboru: pdf, veľkosť: 201 kB)

 

Rozhodnotie o výrube stromov

 

Rozhodnotie o výrube stromov (typ súboru: pdf, veľkosť: 101 kB)

 

Rozhodnotie o zmene súhlasu s výrubom dreviny (typ súboru: pdf, veľkosť: 45 kB)

 

Rozhodnotie o výrube stromov (typ súboru: pdf, veľkosť: 467 kB)

 

Usmernenie pre obce novela zákon o ochrane prírody a krajiny  (typ súboru: pdf, veľkosť:30.4 kB)

 

Usmernenie zateplovanie ochrana živočíchov (typ súboru: pdf, veľkosť: 728 kB)

 

Žiadosť o odborné stanovisko (typ súboru: pdf, veľkosť: 13.5 MB)

 

Stanovisko ochrany prírody (typ súboru: pdf, veľkosť: 179,4 kB)

 

Rozhodnutie Obce Semerovo (typ súboru: pdf, veľkosť: 1,2 MB)

 

Žiadosť Agrospol (typ súboru: pdf, veľkosť: 72,5 kB)

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín