OZNAMY A INFORMÁCIE OBECNÉHO ÚRADU

 


 

 

Regionálna veterinárna a potravinová  správa (RVPS)  Nové Zámky v zmysle § 16 odst. 7 zákona 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov upozorňuje všetkých chovateľov ošípaných (aj majiteľov ošípaných, ktorí chovajú čo i len 1 kus pre vlastnú spotrebu ) na povinnosť registrácie každej ošípanej, ktorá je držaná pre vlastnú spotrebu na Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe Nové Zámky. Povinnosť registrácie vznikla od 6. novembra 2018, kedy vydala Európska komisia Vykonávacie rozhodnutie komisie 2018/1669, ktorým sa zrušila výnimka registrácie chovu s jednou ošípanou pre členské štáty vrátane Slovenskej republiky č. 2006/80/ES. Upozorňujeme, že na základe uvedených rozhodnutí sa musia chovatelia ošípaných dostaviť na Obecný úrad Semerovo do 26.11.2018 a oznámiť chov ošípaných.

viac informácií (súbor PDF, 665 kB)

 


 

UVEREJNENIE VÝSLEDKOV VOLIEB

OZNAM

Poslanec NR SR Martin Fecko člen výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie upozorňuje všetkých občanov , ktorý užívajú poľnohospodársku pôdu nie vlastnú, ale cudziu a mali to vyčlenené cez pozemkový úrad resp. pozemkový odbor okresného úradu s príslušným rozhodnutím a chcú túto pôdu aj naďalej užívať, aby v lehote do 28.2.2018 podali žiadosť na pozemkový a lesný odbor príslušného okresného úradu  o vydanie nového rozhodnutia na tento pozemok. Pracovníci odboru upresnia aké doklady je potrebné doložiť podľa zákona č. 504/2003 Z.z..

Nepodaním žiadosti do daného termínu užívanie náhradného pozemku zaniká.