OZNAMY A INFORMÁCIE OBECNÉHO ÚRADU

OZNAM

Obec Semerovo v spolupráci s poštou Semerovo, oznamuje občanom poberajúcim dávku hmotnej núdzi, že v stredu 18. marca sa budú dávky na pošte v Semerove vydávať v sprísnených hygienických podmienkach. Občania budú vstupovať na poštu po jednom s ochrannými rúškami a rukavicami. Po každom vstúpení na poštu bude prevedená dezinfekcia priestorom pošty. Pred poštou budú pridelení obecní zamestnanci , ktorí budú dohliadať na dodržiavanie opatrení a súčasne budú prevádzať dezinfekciu. Prosíme občanov o ohľaduplnosť a trpezlivosť pri vydávaní dávok hmotnej núdzi, nakoľko sa proces môže predĺžiť

 


 

POZOR – zmena úradných hodín Obce Semerovo

Pondelok od 08,00 hod. do 11,00 hod.
Utorok zatvorené
Streda od 08,00 hod. do 11,00 hod.
Štvrtok zatvorené
Piatok od 08,00 hod. do 11,00 hod


 

Milí Semerovčania !

Obec Semerovo sa rozhodla počas výnimočného stavu vypomáhať našim seniorom, ktorí sú najohrozenejšou skupinou počas šírenia sa corona vírusu. Spoluobčania, ktorí sú imobilní alebo si z akéhokoľvek iného dôvodu nevedia zabezpečiť nákup základných potravín, si môžu svoj nákupný zoznam nahlásiť na telefónnych číslach pracovníčok Obecného úradu – 0915043014, 0910265350 každý pracovný deň do 15,00 hodiny. Nasledujúci deň Vám tovar zakúpime a prinesieme na nahlásenú adresu spolu s pokladničným dokladom, ktorý vyplatíte pri prevzatí tovaru.

 


 

 


 

Oznam úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky o krízovom režime

Oznam úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky o krízovom režime (PDF, 5MB)