OZNAMY A INFORMÁCIE OBECNÉHO ÚRADU

Výberové konanie - riaditeľ/riaditeľka ZŠ Semerovo (PDF, 33 kB)

 


 

 

 

 

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste

Učiteľ/ka MŠ

Materská škola, SEMEROVO č. 585
Zriaďovateľ: Obec Semerovo, 941 32 Semerovo č. 345

Informácie o pracovnom mieste:
Miesto výkonu práce: Materská škola Semerovo, č. 585
Termín nástupu: 26. 08. 2019
Termín na podanie prihlášok: 28. 06. 2019
Rozsah úväzku: 100%


Požiadavky na uchádzača:

Vzdelanie
Vzdelanie podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a
odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z.
Stredné odborné vzdelanie - učiteľstvo pre materské školy.
Vysokoškolské vzdelanie odbor predprimárne vzdelávanie.

Znalosť práce s PC
MS Office, Word, Exel, Power Point,

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti, učiteľ/ky materskej školy s pracovnou náplňou:
• výchovno-vzdelávacie aktivity
• pedagogická činnosť
• starostlivosť o deti
• evidencia dokumentácie
• starostlivosť o vzhľad triedy, príprava pomôcok
• účasť na výletoch a besiedkach
• konzultácie s rodičmi
• dobré komunikačné a organizačné schopnosti
• schopnosť samostatnej práce


Ďalšie požiadavky:
- kvalifikačné predpoklady, osobitné kvalifikačné predpoklady, bezúhonnosť,
zdravotná a duševná spôsobilosť, ovládanie štátneho jazyka.


Prihlášky zasielajte spolu s profesijným životopisom v obálke označenej „učiteľka MŠ“
na adresu:
Obec Semerovo, 941 32 Semerovo č. 345