OZNAMY A INFORMÁCIE OBECNÉHO ÚRADU

1. decembra 2020,
t. j. v utorok,
sa uskutoční
zber plastov.
PROSÍME OBČANOV,
ABY VRECIA S PLASTAMI
V UVEDENÝ DEŇ
VYLOŽILI PRED SVOJE DOMY RÁNO

(pred siedmou hodinou).


 

OBEC SEMEROVO
30. októbra 2020,
t. j. v piatok,
sa uskutoční
z b e r   p a p i e r a.
PROSÍME OBČANOV, ABY PREVIAZENÉ PAPIERE V UVEDENÝ DEŇ VYLOŽILI PRED SVOJE DOMY RÁNO,
(pred siedmou hodinou).


7. októbra 2020,
t. j. v stredu,
sa uskutoční
zber plastov.
PROSÍME OBČANOV,
ABY VRECIA S PLASTAMI
V UVEDENÝ DEŇ
VYLOŽILI PRED SVOJE DOMY RÁNO

(pred siedmou hodinou).