OZNAMY


Obvodná lekárka MUDr. Agáta Volfová
od 27. júla 2020 do 08. augusta 2020 čerpá dovolenku.
Zastupovať ju bude MUDr. Vojtek v Dubníku.


Lekáreň pri zvonici čerpá dovolenku
od 25. júla 2020 do 08.augusta 2020.