OZNAMY A INFORMÁCIE OBECNÉHO ÚRADU

Prehľad služieb pracovníčok obecného úradu v Semerove
za mesiac apríl 2021


 

OZNAM - zákaz vstupu

Vzhľadom na novú Vyhlášku č. 132 Úradu verejného
zdravotníctva Slovenskej republiky, od 20. marca do 28. apríla
2021 stále platí zákaz vstupu osôb do vnútorných priestorov
Obecného úradu. Prevádzkovateľ je oprávnený pustiť dnu osobu
pokiaľ sa osoba vstupujúca do objektu preukáže negatívnym
výsledkom testu na ochorenie COVID-19, respektíve dokladom
o výnimke.
Obec Semerovo , obecný úrad oznamuje občanom, že
obmedzený režim fungovania Obecného úradu Semerovo sa
sprísňuje tak, že osobné návštevy úradu sú povolené výlučne
po predchádzajúcej telefonickej konzultácii.
Tel. kontakt :
035/6474101
0904700582


 

Odberné miesto testovania 28.3.2021


 

Pozvánka na 15. zasadnutie OZ.pdf


 

Odberné miesto testovania 05.04.2021