OZNAMY A INFORMÁCIE OBECNÉHO ÚRADU


Sčítanie obyvateľov obce Semerovo

Na základe rozhodnutia štatistického úradu SR sa začína dosčítavanie obyvateľov. Dosčítavanie sa uskutoční v čase od 3. mája do 13. júna 2021. Povinnosť sčítať sa majú všetci občania s trvalým, prechodným, alebo s obvyklým pobytom v obci Semerovo. V obci Semerovo je na obecnom úrade zriadené kontaktné miesto slúžiace na dosčítanie našich obyvateľov. Občania, ktorí sa nesčítali sami elektronicky prostredníctvom aplikácie na internete, sa môžu prísť nasčítať za pomoci asistenta sčítania na obecný úrad počas stránkových hodín. Občania môžu prísť osobne, alebo môžu zavolať na tel. čísla: 035/6474101, 035/6450080 a stacionárny asistent sčítania ich do systému nasčíta. Pri vstupe na obecný úrad sa musíte preukázať platným negatívnym testom na ochorenie Covid -19 a dodržať všetky hygienické a protiepidemiologické opatrenia.

Občania, ktorí sú imobilný, môžu požiadať o mobilného asistenta sčítania, ktorí ich nasčíta do systému priamo u nich doma v dohodnutom termíne. Upozorňujeme občanov, aby nevpúšťali neznáme osoby do svojich domácností pod zámienkou sčítania obyvateľov. Mobilným asistentom je pracovníčka obce Semerovo, ktorá je vám známa a preukáže sa preukazom mobilného asistenta sčítania.


 

5. mája 2021,
t. j. v stredu,
sa uskutoční
zber papiera.
PROSÍME OBČANOV,
ABY MODRÉ VRECIA
V UVEDENÝ DEŇ
VYLOŽILI PRED SVOJE DOMY RÁNO

(pred siedmou hodinou).


 

4. mája 2021,
t. j. v utorok,
sa uskutoční
zber plastov.
PROSÍME OBČANOV,
ABY VRECIA S PLASTAMI
V UVEDENÝ DEŇ
VYLOŽILI PRED SVOJE DOMY RÁNO

(pred siedmou hodinou).


 

Odberné miesto testovania 02.05.2021