OZNAMY A INFORMÁCIE OBECNÉHO ÚRADU

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021


 

Odberné miesto testovania 14.2.2021


 

10. februára 2021,
t. j. v stredu,
sa uskutoční
zber plastov.
PROSÍME OBČANOV,
ABY VRECIA S PLASTAMI
V UVEDENÝ DEŇ
VYLOŽILI PRED SVOJE DOMY RÁNO

(pred siedmou hodinou).


 

Vážení občania !

Podľa čl.5 ods.2 účastného zákona č. 227/2002 Z.z. vláda SR opakovane predĺžila od 8. februára núdzový stav. Na území SR začal platiť Covid – automat. Okres Nové Zámky sa nachádza v treťom stupni Covid automatu. Dovoľte nám, aby sme vás informovali o základných pravidlách, ktoré platia v treťom stupni Covid automotu:

  • na cestu do práce, ak osoba nevykonáva prácu z domu je potrebný test, ktorý nie je starší ako 7 dní.
  • pobyt v prírode v okrese je povolený bez testu, pobyt v prírode mimo okresu je povolený len s testom , nie starším ako 7 dní. Cestovať do prírody do okresu zaradenom do 4 stupňa nie je povolené.
  • zamestnanci v okresoch stupňa III sa musia vedieť preukázať negatívnym výsledkom testu nie starším ako 7 dní.
  • cesta do zamestnania prostredníctvom MHD, regionálnym autobusom, vlakom je povolené len s negatívnym testom nie starším ako 7 dní
  • mení sa 10 dňová karanténa na 14 dňovú. 14 dňová karanténa platí aj v prípade kontaktu s pozitívnou osobou, aj keď je výsledok PCR testu negatívny.
  • mení sa deň, kedy má byť osoba po príchode z rizikovej krajiny testovaná PCR testom a to z piateho dňa na ôsmy deň.

 

Všetkým osobám, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou s pozitívnym ochorením na Covid 19 sa nariaďuje karanténa v domácom prostredí. Tieto osoby sa nemôžu voľne pohybovať po obci a stretávať sa s inými občanmi, nakoľko hrozí rozšírenie nákazy. Karanténa končí v prípade, ak sa u osoby nevyskytuje ani jeden z príznakov ochorenia a výsledok testu vykonaného najskôr v 8 deň od posledného kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie je negatívny. Ak sú osoby v spoločnej domácnosti platí pre nich rovnako 14 dňová karanténa bez ohľadu na výsledok testu.Touto cestou chceme apelovať na všetkých občanov našej obce, aby dodržiavali všetky hygienické opatrenia, nosili rúška, prípadne respirátor FFP2, dodržiavali 2 metrové odstupy a častú dezifekciu rúk.

V našej obci nám v priebehu týždňa narástol počet pozitívne testovaných občanov, z uvedeného dôvodu Obec Semerovo bude striktne reagovať na dodržiavanie karantény. Ak sa zistí nedodržiavanie karantény za strany dotknutých osôb, obec bude kontaktovať príslušný orgán , ktorý môže pokutovať občanov až do výšky 1659,-€.K tomuto opatrní obce pristúpila na základe ochrany ostatných  obyvateľov obce Semerovo.

Súčasne vám oznamujeme, že Obecný úrad pracuje v núdzovom režime. V súrnych prípadoch môžete kontaktovať pracovníčky obce a dohodnúť si stretnutie na vybavenie svojich záležitostí. Pri vstupe na obecný úrad sa musíte preukázať negatívnym testom nie starším ako 7 dní.

Ak ste covid pozitívny, alebo vám bola nariadená povinná karanténa a z uvedených dôvodov nemôžete chodiť do práce , pomôcť vám môže pandemické nemocenské. Kontaktujte svojho obvodného lekára, nie osobne, ale telefonicky. Lekár zašle potrebné potvrdenie o dočasnej práceneschopnosti do Sociálnej poisťovne. Podať žiadosť o pandemické nemocenské si môžete i vy sami z domu cez online formulár : https://lnk.sk/kqtf alebo cez formulár na stránke www.slovensko.sk (ak máte eID) Sociálna poisťovňa nárok posúdi a, spracuje a dávku vyplatí. Všetky potrebné informácie nájdete na stránke: korona.gov.sk, na stránke obce Semerovo a na facebukovej stránke obce.


 

Odberné miesto testovania 7.2.2021