OZNAMY A INFORMÁCIE OBECNÉHO ÚRADU

Oznam o sčítaní obyvateľov


 

Odberné miesto skríningového testovania 31.1.2021


 

Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov


 

OZNAM

Vzhľadom na novú vyhlášku Úradu verejného
zdravotníctva SR od 27. januára 2021 do 7.
februára 2021 bude Obecný úrad zatvorený.

V nevyhnutných prípadoch kontaktujte
pracovníčky obce. Do priestorov Obecného úradu
môže vstúpiť len osoba, ktorá sa preukáže
negatívnym testom na ochorenie COVID -19,
respektíve dokladom o výnimke.

Mgr. Milan Mikulec
starosta obce : 0905634035

Ing. Peter Čelko
zástupca starostu : 0908472917

Soňa Slobodníková : 0915043014

Ildikó Sláviková : 0907733726

Ing. Marta Jamečná : 0907788695

Ďakujeme za pochopenie

OBEC SEMEROVO
27. januára 2021,
t. j. v stredu,
sa uskutoční
z b e r   p a p i e r a.
PROSÍME OBČANOV, ABY MODRÉ VRECIA V UVEDENÝ DEŇ VYLOŽILI PRED SVOJE DOMY RÁNO,
(pred siedmou hodinou).