Súhrnné správy o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000 Eur za jednotlivé štvrťroky od roku 2011


I. štvrťrok 2011

II. štvrťrok 2011

III. štvrťrok 2011

IV. štvrťrok 2011

I. štvrťrok 2012

II. štvrťrok 2012

III. štvrťrok 2012

IV. štvrťrok 2012

I. štvrťrok 2013

II. štvrťrok 2013