prieskum trhu na dodávku stavebných prác

"odstránenie havarijnej situácie plochej strechy

objektu Základnej školy Semerovo č. 110

rekonštrukcia na sedlovú"

zrušené