Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja nájdete tu:

Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja 1. časť

Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja 2. časť

PHSR novela 2006 projekty 2006-2013 - vo formáte pdf - veľkosť súboru 579,7 kB

PHSR novela 2006 projekty 2006-2013 - vo formáte MS Word .doc- veľkosť súboru 351 kB

Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce 2016-2023