Obec Semerovo ponúka do prenájmu upravený
rodinný dom - súp. číslo 479
na Suchom rade
od 01. 10. 2017
s predpokladaným mesačným nájmom 150,- Eur + energie.

Rodinný dom má kuchyňu, dve izby a kúpeľňu s WC.

Záujemcovia môžu svoje žiadosti o prenájom podať na
Obecnom úrade do 08. 09. 2017 do 13-tej hodiny.