o zámere odpredať pozemky v KÚ obce Semerovo

Romanovi Vanyovi, Semerovo č. 169

parc. č. 925/14 o výmere 53 m2

Pre oznámenie kliknite tu (formát: pdf, veľkosť: 29 kB).