AKTUALITY

 

Obec Semerovo Vám všetkým, ktorí sa v týchto dňoch roku 2017 dožívate životných jubileí alebo oslavujete svoje meniny, srdečne blahoželá a praje veľa zdravia a šťastia!

 

Blahoželáme a tešíme sa, že v roku 2017 sa narodili:

3.1.2017 Juraj Otruba
10.1.2017 Klára Kardošová
30.1.2017 Dominik Bašťovanský
25. 4. 2017  Viktória  Hatalová
20. 5. 2017 Matúš  Hozlár
19. 6. 2017 Richard Balogh
24. 6. 2017 Tomáš Gažík
27. 6. 2017 Sofia Filipová
14.7.2017 Natália Mirgová
3.8.2017 Andrej Pípa a Matej Pípa
12.8.2017 Ján Polhoš
4.10.2017 David Ivan
26.10.2017 Julianna Dorota Kendi
13.12.2017 Anna Laura Žigová
19.12.2017 Zara  Farkasová

 

Uzavreli manželstvo:

19.1.2017 Gustáv Tranžík a Nataliia Ilnitska
24.2.2017 Peter Zeman a Adriana Slobodníková
18.3.2017 Miroslav Hozlár a Viktória Haládiková
3.6.2017 Dušan Ivanič a Mgr. Andrea Macháčeková
16.5.2017 MUDr. Miloš Panovčík  a  Katarína Velčická
29.7.2017 Ivan Šlechta a Júlia Bohovičová
19.8.2017 David Ivan a Monika Macková
26.8.2017 Ing. Ľuboš Benčo  a  Mgr. Daniela Havlíková
30.09.2017 Ing. Ondrej Havlík  a  Slávka Mokrášová
21.10.2017 Mgr. Ján Füle  a Ing. Jana Mellenová
4.11.2017 JUDr. Karol Margeta  a  Ing. Ľubica Havlíková
11.11.2017 Juraj Lakatoš  a Jaroslava Jankulárová
18.11.2017 Jozef Bánovský a Nikoleta Ősziová

 

V roku 2017 sa prisťahovali - vitajte!

Gašparíková Alžbeta a Dárius Gašparík č.d. 39
Adriana Zemanová  
Miroslav Hozlár č. d. 624
Martin Slobodník č. d. 572
Monika Macková č. d. 179
Dušan Červenko č. d. 560
Katarína Červenková č. d. 560
Július Kuki a Oľga Kukiová č.d. 181
Ľudovít Lovich s rodinou č.d. 537
Bianka  Káploczká č.d. 556
Radek Mokráš č.d. 562
Mária Horváthová a Diana Bartová č.d. 373
Mário Chudiváni č.d. 464
Helena Molnárová  č.d. 481
Ing. Stanislav Dunajčan s rodinou č.d. 137
Július Ďuráč č.d. 614
Sadri Demiri č.d. 297

 

Obec SEMEROVO so zármutkom oznamuje, že nás v roku 2017 opustili:

 2.1.2017  Anna Chorvatovičová  vo veku 82 rokov 
23.1.2017 Ladislav Slobodník vo veku 82 rokov
31.1.2017 Jozef Šemelák vo veku 73 rokov
13.2.2017 Alžbeta Šuláková vo veku 73 rokov
21.2.2017 Milan Havlík, bývalý spoluobčan vo veku 68 rok
9.4.2017 Juliana Hatalová vo veku 88 rokov
14.4.2017 Milan Gábor vo veku 59 rokov

26.4.2017

Helena Bajlová vo veku 72 rokov
2.6.2017 Iveta Kozáková vo veku 52 rokov
3.6.2017 Mária Macháčeková vo veku 71 rokov
7.6.2017 Jozef Kráľ vo veku 90 rokov
12.6.2017 Helena Hatalová vo veku 76 rokov
18.6.2017 Alžbeta Solárová vo veku 79 rokov
1.7.2017 Helena Šáteková vo veku 84 rokov
2.7.2017 Ladislav Havlík vo veku 76 rokov
18.7.2017 Margita Klimáková vo veku 85 rokov
28.7.2017 Mária Slobodníková vo veku 86 rokov
2.8.2017 Helena Haládiková vo veku 90 rokov
9.9.2017 Štefan  Burdiliak vo veku 62 rokov
16.10.2017 Ján  Vadkerti vo veku 83 rokov
1.11.2017 Ľudovít Hatala vo veku 72 rokov

 

Obec Semerovo Vám všetkým, ktorí sa v týchto dňoch roku 2016 dožívate životných jubileí alebo oslavujete svoje meniny, srdečne blahoželá a praje veľa zdravia a šťastia!

 

Blahoželáme a tešíme sa, že v roku 2016 sa narodili:

4.2.2016 Charlotte Mia Tóthová
4.2.2016 Adam Németh
19.2.2016 Lilien Rozembergová
23.2.2016 Jakub Polhoš
26.2.2016 Perla Lakatosová
2.3.2016 Sebastian Tomaštík
27.3.2016 Tomáš Szabó
12.7.2016 Ella Žáčiková
27.9.2016 Liam Haládik
29.10.2016

Jasmína Žigová

21.11.2016

Maroš Bánovský

1.12.2016 Diana Polhošová

 

Uzavreli manželstvo:

5. 3. 2016 Sanjin Sapaj a Ivona Balážová
14.4.2016 Sulayman Jallow a Monika Ferencová
24. 9. 2016 František Drahník a Ivana Kozáková
8. 10. 2016 Ing. Branislav Arpáš a PhDr. Lenka Otrubová
3.12.2016 Michal Bachlet a Zuzana Bohošová

 

V roku 2016 sa prisťahovali - vitajte!

Mgr. Miriam Štibrányová, Ing. Ľudovít Štibrány, Filip Štibrány, Natália Štibrányová č. 267
Roman Šemelák č. 230
Michaela Dianová, Lesana Dianová, Svetlana Dianová č. 221
Ivan Baláž a Bc. Michaela Balážová č. 398
Nikoleta Ősziová č. 103
Anna Husárová, Miroslav Sűdi, Scarlett Sűdiová, Annamária Sűdiová, Damian Husár,
Andrej Husár
č. 456
Anna Martáková, Peter Marták a Adam Marták č. 169
Tobias Ladislav Kuki č. 561
Magdaléna Balážová č. 170
Ing. Viktória Janković a Lana Janković č. 628
Zoltán Farkas č. 563
Stella  Papcunová č. 563
Alexandra Emberová č. 111

 

Obec SEMEROVO so zármutkom oznamuje, že nás v roku 2016 opustili:

12. 1. 2016 Mária Králová vo veku 87 rokov
25. 3. 2016 Mária Haládiková vo veku 93 rokov
26. 3. 2016 Ján Valentínyi vo veku 53 rokov
5. 4. 2016 Anna Bohošová, bývalá spoluobčianka vo veku 92 rokov
26. 4. 2016 Katarína Vadkertiová vo veku 88 rokov
21. 5. 2016 Gabriela Garaiová, bývalá spoluobčianka vo veku 52 rokov
23. 5. 2016 Rozália Zelenáková vo veku 96 rokov
2. 6. 2016 Eva Barusová vo veku 53 rokov
2. 6. 2016 Miroslav Skačan vo veku 52 rokov
15. 6. 2016 Margita Danielová vo veku 84 rokov
18. 6. 2016 Dušan Šorman, bývalý spoluobčan vo veku 66 rokov
5. 7. 2016 Karol Šemelák vo veku 77 rokov
8. 7. 2016 Júlia Regásová vo veku 98 rokov
14. 7. 2016 Helena Maceková vo veku 77 rokov
31. 8. 2016 Júlia Jamečná vo veku 91 rokov
12. 9. 2016 Anna Garaiová, bývalá spoluobčianka vo veku 87 rokov
22. 9. 2016 Irma Leváková, bývalá spoluobčianka vo veku 86 rokov
28.10.2016 Gejza Kuki vo veku 72 rokov
12.11.2016 Margita Hatalová vo veku 81 rokov
13.11.2016 Milan Skok vo veku 50 rokov
16.11.2016 Magdaléna Haládiková vo veku 93 rokov
19.11.2016 Anna Vetterová vo veku 91 rokov
25.11.2016 Michal Jankovič vo veku 58 rokov
10.12.2016 Štefan Ďuráč vo veku 62 rokov
15.12.2016 Mário Garai vo veku 43 rokov
22.12.2016 Ladislav Fialka vo veku 72 rokov
25.12.2016 Katarína Kečkéšová vo veku 60 rokov

Štatistika za rok  2016

Počet obyvateľov k 31.12.2016: 1  364
Cudzincov: 13
Obyvateľov s prechodným pobytom: 13
Z celkového počtu obyvateľov 1364: mužov 670, žien 694
Deti mladšie ako 15 rokov: 251 – chlapcov 136, dievčat 115
Občania nad 15 rokov: 1 113 – mužov 534, žien 579

Od 0 do 1 roku: 26
Od 2 rokov do 6 rokov: 76
Od 7 rokov do 15 rokov: 149
 Od 16 rokov do 18 rokov: 54
Od 19 rokov do 60 rokov: 791
Nad 60 rokov: 268

Priemerný vek obyvateľov obce k 31.12.2016 je 38,96.
Muži: 36,7; ženy – 41,11

Prihlásení občania na trvalý pobyt v roku 2016: 26
Odhlásení občania v roku 2016: 30
Narodené deti v roku 2016: 13
Zomrelí občania v roku 2016: 22

Obec Semerovo Vám všetkým, ktorí sa v týchto dňoch roku 2015 dožívate životných jubileí alebo oslavujete svoje meniny, srdečne blahoželá a praje veľa zdravia a šťastia!

 

Blahoželáme a tešíme sa, že v roku 2015 sa narodili:

29.12.2014 Sara Oračková
12. 1. 2015 Jakub Barus
2. 3. 2015 Armando Žiga
9. 4. 2015 Oliver Žigo
21. 4. 2015 Šarlota Polhošová
1. 5. 2015 Damian Žiga
9. 5. 2015 Lívia Polhošová
24. 6. 2015 Adela Gáborová
5. 8. 2015 Denisa Dömeová
13. 8. 2015 Marián Kečkéš
25. 9. 2015 Samuel Bajla
26. 10. 2015 Maximilián Žiga
27. 11. 2015 Milota Kolečániová
31. 12. 2015 Alžbeta Danišová

Uzavreli manželstvo:

2. 5. 2015 Ľuboš Bajla a Michaela Liková
30. 5. 2015 Ing. Peter Kardoš a Jana Urbaničová
11. 7. 2015 Juraj Preložník a Angelika Vlasatá
24. 7. 2015 Jozef Daniš a Zlatica Gáborová
29. 8. 2015 Matej Bajla a Monika Nagyová
5. 9. 2015 Monika Kubincová a Slavomír Haládik
5. 9. 2015 Rastislav Preložník a Zuzana Fiamová
19. 9. 2015 Martin Tomaštík a Mária Palánová
26. 9. 2015 Tomáš Balogh a Lucia Jančiová
16. 10. 2015 Anna Horváthová a František Horňák
23. 10. 2015 Aleš Haládik a Monika Klavatá
21. 11. 2015 Veronika Skačanová a Zdenko Szabo

V roku 2015 sa prisťahovali - vitajte!

Gizela Korbelová č.d. 496
Michaela Bajlová č. 433
Beáta Poneszová č. 444
Peter Zeman  
Angelika Preložníková č.d. 562
Michal Ujvári č.d. 423
Mária Tomaštíková č.d. 284
Kevin Palán č.d. 284
Mgr. Lucia Baloghová č.d. 626
František Horňák č. 427

Obec SEMEROVO so zármutkom oznamuje, že nás v roku 2015 opustili:

13.01.2015 Peter Polhoš vo veku 55 rokov
19.01.2015 Helena Kardošová, rodená Rozenbergová vo veku 84 rokov
19. 2. 2015 Roman NAĎ vo veku 21 rokov
26. 2. 2015 Jozef Vöröš vo veku 66 rokov
8. 3. 2015 bývalá spoluobčianka Jozefa KLISKÁ vo veku 80 rokov
10. 3. 2015 Ján Mondek vo veku 31 rokov
  bývalý spoluobčan Jozef Vadkerti vo veku 62 rokov
7. 4. 2015 Milan Filip vo veku 44 rokov
5. 5. 2015 Katarína Kubíková, bývalá spoluobčianka vo veku 63 rokov
31. 5. 2015 Helena Kotilová, bývalá spoluobčianka  
29. 6. 2015 Irena Gotová vo veku 73 rokov
10. 7. 2015 Júlia Fialková vo veku 91 rokov
1. 8. 2015 Ing. Viliam Hertlík, bývalý spoluobčan vo veku 64 rokov
13. 8. 2015 Gizela Korbelová vo veku 78 rokov
19. 9. 2015 Mária Hrbatá vo veku 78 rokov
27. 9. 2015 Verona Baloghová vo veku 88 rokov
4. 12. 2015

Ladislav Danko

vo veku 64 rokov
10. 12. 2015 Imrich Šorman, bývalý spoluobčan vo veku 76 rokov
16. 12. 2015 Ján Hatala vo veku 79 rokov
19.12. 2015 Júlia Chovanová vo veku 78 rokov

Počet obyvateľov k 31. 12. 2014

1395

cudzincov : 13

prechodné bydlisko : 16

 

z počtu 1395 obyvateľov je:

 

mužov: 683 žien : 712

 

deti do 15 rokov : 241

 

z toho:

 

chlapci 130, dievčatá : 111

 

nad 15 rokov : 1154

 

z toho: muži: 553 , ženy : 601

 

Veková štruktúra obyvateľov Semerova:

 

od 0 do 1 roka 36

od 2 r. do 6 r. 79

od 7 r. do 15 r. 145

od 16 r. do 18 r. 51

od 19 r. do 60 r. 834

nad 61 r. 250

 

Priemerný vek obyvateľov obce Semerovo : 38,54 rokov


z toho

muži: 35,93 rokov,

ženy: 41,05 rokov

 

V roku 2014 sa:

prisťahovalo : 24 obyvateľov

odsťahovalo : 29 obyvateľov

 

narodilo : 21 obyvateľov

zomrelo : 20 obyvateľov