OZNAMY A INFORMÁCIE OBECNÉHO ÚRADU

PRÁVA ZÁKAZNÍKA:

  • Ak zákazník (odberateľ elektriny alebo plynu v domácnosti) podpísal zmluvu s podomovým predajcom elektriny alebo plynu a má akékoľvek pochybnosti o jej výhodnosti, podľa zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike má právo od takto uzatvorenej zmluvy bezodplatne odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 pracovných dní (ďalej len „zákonná lehota“) odo dňa jej uzatvorenia (t. j. jej podpísania). Takéto poučenie by mal poskytnúť podomový predajca každému zákazníkovi formou samostatného písomného poučenia najneskôr pri uzatvorení zmluvy. Zákazník sa prípadne v tejto zákonnej lehote môže obrátiť aj na svojho pôvodného dodávateľa elekt riny alebo plynu, ktorý mu pomôže administratívne vybaviť celý proces zrušenia zmluvy.
  • Pri oslovení podomovými predajcami elektriny alebo plynu odporúčame všetkým dôkladne si preštudovať návrh zmluvy, všeobecné obchodné podmienky k zmluve a cenník. Okrem toho je dobré preveriť si, čo sa o danej spoločnosti, ktorú podomový predajca zastupuje, píše na internete, a to nielen na webovej stránke konkrétnej spoločnosti, ale najmä na iných stránkach a portáloch.
  • Je dôležité všímať si na každej zmluve dobu trvania jej platnosti, počas ktorej bude zákazník u dodávateľa elektriny alebo plynu viazaný, a tiež jednotlivé poplatky uvedené v cenníku, napríklad poplatok za prípadné odstúpenie od zmluvy už po zákonnej lehote.
  • Zákazník má právo získať od podomového predajcu potrebný čas na rozhodnutie, či zmluvu podpíše alebo nie.
  • Podomový predajca by nemal na zákazníka vyvíjať žiadny nátlak a bez vyzvania by sa mal preukázať svojím identifikačným preukazom.
  • Zákazník má právo na dostatok informácií a právo overiť si totožnosť podomového predajcu na webovej stránke alebo zákazníckej linke.