5. volebné obdobie samosprávy 2006 – 2010

 

Imrich Hrabovský

starosta obce

 

Ing. Peter Čelko

zástupca starostu

JUDr. Helena Kontrová

členka obecnej rady

Ing. Marek Šemelák

člen obecnej rady

Anna Šurániová

členka obecnej rady

Dušan Bagala

poslanec, člen komisie rozvoja, bezpečnosti, verejného poriadku, sociálnych vecí a riešenia aktuálnych problémov obce

Ľudmila Dzurejová

poslankyňa, členka komisie rozvoja, bezpečnosti, verejného poriadku, sociálnych vecí a riešenia aktuálnych problémov obce

Milan Lobodáš

poslanec, člen komisie rozvoja, bezpečnosti, verejného poriadku, sociálnych vecí a riešenia aktuálnych problémov obce

Miroslav Slobodník

poslanec, člen komisie rozvoja, bezpečnosti, verejného poriadku, sociálnych vecí a riešenia aktuálnych problémov obce

Ján Šima

poslanec, člen komisie rozvoja, bezpečnosti, verejného poriadku, sociálnych vecí a riešenia aktuálnych problémov obce

Oľga Lamyová

obecná kontrolórka, volená na obdobie šiestich rokov od 2. 9. 2004