2. volebné obdobie samosprávy 1994 - 1998 ( voľby 18. a 19. 11. 1994)


Imrich Hrabovský, starosta obce

Obecné zastupiteľstvo 1994 – 1998  12 poslancov

Ján Šima, zástupca starostu

Ing. Peter Čelko, poslanec, člen obecnej rady

JUDr. Helena Kontrová, poslankyňa, členka obecnej rady

Ján Šebík, poslanec, člen obecnej rady

Dušan Bagala, poslanec

Štefan Bohoš, poslanec

PaedDr. Vlasta Hrabovská, poslankyňa

Milan Lobodáš, poslanec

Alžbeta Pípová, poslankyňa

Ján Tóth, poslanec

Milan Šemelák, poslanec

Ing. Imrich Vetter, poslanec