3. volebné obdobie samosprávy 1998 - 2002 ( voľby 13. a 14. 11. 1998)


Imrich Hrabovský, starosta obce

Obecné zastupiteľstvo 1998 – 2002 – 11 poslancov


JUDr. Helena Kontrová, zástupkyňa starostu

Ing. Peter Čelko, poslanec, člen obecnej rady

Ján Šebík, poslanec, člen obecnej rady

Ján Šima, poslanec, člen obecnej rady

Ing. Peter Balogh, poslanec

PaedDr. Vlasta Hrabovská, poslankyňa (vzdala sa mandátu 1.7.2002 ako riaditeľka ZŠ nastúpil
Dušan Bagala, poslanec

Milan Lobodáš, poslanec

MUDr. Jaroslav Miček, poslanec

Marek Šemelák, poslanec

Anna Šurániová, poslankyňa

Ing. Imrich Vetter, poslanec