AKTUALITY

VÚC Nitra

Obec SEMEROVO blahoželá


Za predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja bol zvolený:

doc. Ing Milan Belica, PhD.

počet hlasov: 74 247

 

Za poslancov Nitrianskeho samosprávneho kraja za obvod Nové Zámky boli zvolení:

Por.
číslo
číslo
kand.
na hl.
lístku
Meno a priezvisko kandidáta Počet
platných
hlasov
Politická strana,
politické hnutie alebo koalícia, ktorá
kandidáta navrhla alebo nezávislý kandidát
1 22 Peter Hudák, MUDr. 9 790 SMER - sociálna demokracia
Slovenská demokratická a kresťanská
únia - Demokratická strana
Ľudová strana - Hnutie za demokratické
Slovensko
Kresťanskodemokratické hnutie
2 6 Helena Bohátová, Ing. 8 787 SMER - sociálna demokracia
Slovenská demokratická a kresťanská
únia - Demokratická strana
Ľudová strana - Hnutie za demokratické
Slovensko
Kresťanskodemokratické hnutie
3 40 Tibor Matuška, MUDr. 8 650 SMER - sociálna demokracia
Slovenská demokratická a kresťanská
únia - Demokratická strana
Ľudová strana - Hnutie za demokratické
Slovensko
Kresťanskodemokratické hnutie
4 39 Ladislav Marenčák, Ing. 8 136 SMER - sociálna demokracia
Slovenská demokratická a kresťanská
únia - Demokratická strana
Ľudová strana - Hnutie za demokratické
Slovensko
Kresťanskodemokratické hnutie
5 48 Igor Sádovský, Ing. 7 337 SMER - sociálna demokracia
Slovenská demokratická a kresťanská
únia - Demokratická strana
Ľudová strana - Hnutie za demokratické
Slovensko
Kresťanskodemokratické hnutie
6 52 Karol Suchan, Ing. 6 572 SMER - sociálna demokracia
Slovenská demokratická a kresťanská
únia - Demokratická strana
Ľudová strana - Hnutie za demokratické
Slovensko
Kresťanskodemokratické hnutie
7 23 Andrej Huršan 5 878 SMER - sociálna demokracia
Slovenská demokratická a kresťanská
únia - Demokratická strana
Ľudová strana - Hnutie za demokratické
Slovensko
Kresťanskodemokratické hnutie
8 50 Richard Schwarz, JUDr. 5 727 SMER - sociálna demokracia
Slovenská demokratická a kresťanská
únia - Demokratická strana
Ľudová strana - Hnutie za demokratické
Slovensko
Kresťanskodemokratické hnutie


Celú zápisnicu o výsledkoch volieb nájdete tu:

http://www.unsk.sk/files/oblasti/volby_2009/Zapisnica404.rtf


Výsledky volieb do orgánov NSK 14. 11. 2009

http://www.unsk.sk/showdoc.do?docid=3348