AKTUALITY

Počet obyvateľov k 31. 12. 2011:
1418

+ cudzinci: 5
+ prechodné bydlisko: 24

z toho:

nad 15 rokov: 1155

z toho:
muži: 558,
ženy: 597

deti do 15 rokov: 263

z toho:
chlapci 126,
dievčatá : 137

Priemerný vek obyvateľov obce Semerovo: 38,08 rokov

z toho
muži: 35,70 rokov
ženy: 40,29 rokov

V roku 2011 sa do obce:

prisťahovalo: 21 obyvateľov
odsťahovalo: 30 obyvateľov
narodilo: 14 obyvateľov
zomrelo: 14 obyvateľov
presťahovalo v rámci obce: 15 obyvateľov
prihlásilo na prechodný pobyt: 5 obyvateľov

Obec Semerovo Vám všetkým, ktorí sa v týchto dňoch roku 2011 dožívate životných jubileí alebo oslavujete svoje meniny, srdečne blahoželá a praje veľa zdravia a šťastia!

 

Blahoželáme a tešíme sa, že v roku 2011 sa narodili:

31. 1.
Alexandra TÓTHOVÁ
1. 3. Sandra VÉGHOVÁ
26. 3. Barbora RODNÁ
16. 5. Daniel ŠEMELÁK
6. 5. René ŽIGA
23. 5. Viktor TRUSINA
24. 6. Samuel ŽIGA
11. 7. Boris BALOGH
26. 7. Nella KRŠÁKOVÁ
27. 7. Medan MIHALÍČEK 
21. 8. Samuel FARKAŠ
14. 10. Lukáš JAMBRICH
10. 11. Daniel PÍPA
31. 12. Veronika PÍPOVÁ

Uzavreli manželstvo:

19. marca v RKFK v Komjaticiach Štefan SZOLNOKI a Monika KLISKÁ

19. 8. 2011

Miloš LÁBADI a Darina ŠTEFÁNIKOVÁ

27. augusta v RKFK v Nových Zámkoch JUDr. Miroslav MICHALIČKA a JUDr. Renáta MANDÍKOVÁ
10. septembra v RKFK v Semerove Richard ŠIŠÁK a Petra ŠEREŠOVÁ

V roku 2011 sa prisťahovali - vitajte!

MUDr. Tibor JÁKICS + manželka Božena
č. d. 745
Ing. Emília Gömöryová č. d. 49
Juliana BUBLOVÁ + Jarmila + Denisa + Milan + Ladislav č. d. 34
Anna NAVRÁTILOVÁ č. d. 563
Kornélia VOLFOVÁ
č. d. 370
Slavomír TANCOŠ + 6 č. d. 442
Rastislav GÁBOR č. d. 442
Mgr. Jana MUCOVÁ č. d. 72
Lucia KRŠÁKOVÁ
č. d. 556
Richard ĎURKOVSKÝ
č. d. 474
Ing. Ján PAUKO
č. d. 22

Obec SEMEROVO so zármutkom oznamuje, že nás v roku 2011 opustili:

5. 1. Ernest CHOVAN vo veku 79 rokov
10. 3. Jozef ŠIŠÁK vo veku 44 rokov
19. 3. Pavol HALÁDIK vo veku 89 rokov
17. 4. Júlia KRÁĽOVÁ rod. Ďurkovičová
vo veku 87 rokov
26. 5. Miroslav BÓRIK náš rodák vo veku 61 rokov
27. 5. Ján FICA náš rodák vo veku 90 rokov
6. 6. Bernardína ŠÁRKÁNYOVÁ, rod. Bóriková vo veku 83 rokov
8. 6. Alžbeta Péteryová, rod. Šándorová vo veku 98 rokov
24. 6. Štefan IVANIČ vo veku 78 rokov
2. 7. Juliana IVANIČOVÁ vo veku 74 rokov
3. 7. Jozef HALÁDIK vo veku 74 rokov
4. 8. Alžbeta MICHAČOVÁ, rod. Gašparíková vo veku 90 rokov
12. 11. Berta MOLNÁROVÁ, rod. Regásová vo veku 83 rokov
5. 9. Juliana ROVŇANÍKOVÁ rod. Kliská, naša rodáčka vo veku 50 rokov
13. 9. Michal ROZENBERG, náš rodák vo veku 85 rokov
18. 9. Berta BAJLOVÁ, rod. Martišková
vo veku 84 rokov
22. 10. Juraj KEČKÉŠ vo veku 62 rokov
1. 11. Jozef ĎURKOVSKÝ vo veku nedožitých 82 rokov
12. 11. Berta MOLNÁROVÁ, rod. Regásová vo veku 83 rokov
6. 12. Andrej GREGOR vo veku 68 rokov
25. 12. Brigita HAVLÍKOVÁ vo veku 83 rokov
30. 12. Stanislav BOHOŠ vo veku 61 rokov

Priebeh súťaže: od 1. 4. 2011 (od 12:00) do 31. 10. 2011 (do 12:00)

Súťaží sa v kategóriách Najkrajšie mesto Slovenska 2011 a Najkrajšia obec Slovenska 2011.

Hlasujte kliknutím na "Pridaj hlas!" v hlasovacom zariadení pod prezentáciou mesta/obce,

a to po opísaní piatich čísel z obrázka.

http://www.slovakregion.sk/semerovo

http://www.slovakregion.sk/user/register

Počet obyvateľov : 1427

z toho:

nad 15 rokov: 1173

z toho:

muži: 566

ženy: 607

deti do 15 rokov: 254

z toho:

chlapci: 117

dievčatá: 137

priemerný vek obyvateľov obce Semerovo 37,67 rokov

prisťahovaní do obce: 17

odsťahovaní z obce:  39

zosnulí:   22

narodení:  16

Obec Semerovo Vám všetkým, ktorí sa v týchto dňoch roku 2010 dožívate životných jubileí alebo oslavujete svoje meniny, srdečne blahoželá a praje veľa zdravia a šťastia!

 

Blahoželáme a tešíme sa, že koncom roka 2009 a v roku 2010 sa narodili:

15. 11.
Dominika RICHTER
20. 11. Alex ČELKO
20. 11.
Kristínka VÁRNIKOVÁ
25. 11.
Pavol GÓT
5. 12.
Tomáš KOHOUT
17. 12.
Sofia LAKATOŠOVÁ
2. 1.
Laura BOGÁROVÁ
26. 1.
Klaudia GÁBOROVÁ
11. 2.
Christopher MARCINKO
3. 3. Adam MOLNÁR
26. 3. Nina PELIKÁNOVÁ
26. 4. Alex ŽIGA
17. 5. Sofia IVANOVÁ
18. 6.
Sebastián DÖME
22. 6. Vanesa KRAJČOVIČOVÁ      
28. 6. Mia BANDRI nar. v Anglicku
15. 7. Samko VETTER
16. 7. Viktória a Justín GABOROVOVCI
26. 10. Kvído KUBOVSKÝ
20. 11. Greta Zoya HALÁDIKOVÁ

Uzavreli manželstvo:

22. februára (Zimbabwe - mesto Harare)
Ľudmila MOJŽIŠOVÁ a  Leon Tendai NYARIRI
13. marca Ján IVAN a Katarína BOHOVIČOVÁ
13. marca Mgr. Tibor HAVLÍK a Marcela JÁROVÁ
20. marca Erik PAVLATOVSKÝ a Marcela BAKOŠOVÁ
17. apríla Radovan LIPNICKÝ a Lucia KŐTELEŠOVÁ
15. mája Ing. Denis KERTÉSZ a Ivana MOKRÁŠOVÁ
15. mája Peter VÉGH a Veronika ROZENBERGOVÁ
5. júna Viola ĎURÁČOVÁ a Attilla PECEK
7. júla Leoš KLEMENT a Michaela BALOGHOVÁ
24. júla v Spišskej Novej Vsi Mgr. Zuzana Pačnárová a Dr.rer.nat. Mgr. Martin Gajdošík
11. septembra
Ing. Daniela KODHAJOVÁ a Ľuboš HATALA
9. októbra
Mgr. Jana Slobodníková a Radovan Balogh
23. 10.
Helena Mihaličeková a Pavol Tóth

V roku 2010 sa prisťahovali - vitajte!

Miroslav OTRUBA + Marcela + Róbert + Laura č. d. 413
Soňa PELIKÁNOVÁ + Dominika + Michal č. d. 189
Radovan LIPNICKÝ č. d. 170
Atilla Ďuráč
č. d. 457
Martina KRIŠKOVÁ
č. d. 284
Monika ADAMS
č. d. 154
František KRŠÁK
č. d. 556
Ing. Dana HATALOVÁ č. d. 151
Andrej HAVLÍK č. d. 556
Ľudmila ERÖSOVÁ č. d. 179
Eva FARKAŠOVÁ č. d. 261
František VANYA č. d. 256

Obec SEMEROVO so zármutkom oznamuje, že nás v roku 2010 opustili:

27. 1. Valéria BALOGHOVÁ, rod. Šurániová vo veku 75 rokov
28. 1. Pavol BOHOŠ vo veku 87 rokov
19. 2. Vdp. Alojz GUBALA, náš bývalý pán farár RKC - farnosti Semerovo
vo veku 70 rokov
29. 3. Juliana BAJLOVÁ, rod. Brhlíková vo veku 89 rokov
14. 4. Mária NAGYOVÁ rod. Záhorská
vo veku 70 rokov
1. 4. Vojtanov ČR - náš bývalý občan Karol KRÁL
vo veku 57 rokov
7. 5. Imrich ŠARKÁNY
vo veku 89 rokov
31. 5. František VRZALA
vo veku 69 rokov
14. 6. Katarína GARAIOVÁ, rod. Prokopecová vo veku 87 rokov
17. 6. Mária PÍPOVÁ, rod. Jamečná
vo veku 87 rokov
20. 6. Štefan TOMAŠČÍK vo veku 87 rokov
30. 6. Karol HATALA
vo veku 85 rokov
13. 7. Hermína BALÁŽOVÁ rod. Mokrášová vo veku 82 rokov
27. 7. Rozália LAKATOŠOVÁ rod. Ďuráčová vo veku 74 rokov
31. 7. Eva Pápayová rod. Gálová vo veku 51 rokov
6. 9. Viliam Zemenovič
vo veku 50 rokov
11. 9. František BALÁŽ vo veku 83 rokov
21. 9. Zuzana SLOBODNÍKOVÁ vo veku 85 rokov
9. 10. náš rodák Igor ROSENBERG
vo veku 63 rokov
14. 11. Štefan ŠÁTEK vo veku 82 rokov
2. 12. Ján LAKATOŠ
vo veku 76 rokov
8. 12. Július CSÓKA vo veku 70 rokov
22. 12. Jozef VOLF
vo veku 56 rokov
23. 12. Vladimír VETTER
vo veku 51 rokov
23. 12. Oľga FIALKOVÁ rod. Šurániová
vo veku 65 rokov