AKTUALITY

Obec Semerovo Vám všetkým, ktorí sa v týchto dňoch roku 2014 dožívate životných jubileí alebo oslavujete svoje meniny, srdečne blahoželá a praje veľa zdravia a šťastia!

 

Blahoželáme a tešíme sa, že v roku 2014 sa narodili:

1. 1. 2014 Boris GÁBOR
8. 1. 2014 Damian DÖME
12. 1. 2014 Andrej Engelbert Kendi
24. 1. 2014 Tobias LACKO
17. 3. 2014 Jasmin STOJKOVÁ
19. 3. 2014 Barbara ŽIGOVÁ
17. 4. 2014 Lana JANKOVIČ
28. 4. 2014 Leo ŠLECHTA
13. 5. 2014 Matúš PAVLATOVSKÝ
19. 5. 2014 Oliver GAŽÍK
1. 6. 2014 Bianka MARCINKOVÁ
26. 6. 2014 Kristián JAMEČNÝ
23. 7. 2014 Peter POLHOŠ
23. 7. 2014 Ján IVAN
29. 7. 2014 Sebestián LAKATOS
14. 8. 2014 Vivien VÖRÖSOVÁ
16. 8. 2014 Eliška LALÁKOVÁ
27. 8. 2014 Matej HATALA
13. 9. 2014 Jakub ĎURÁČ
16. 9. 2014 Leon MÁTL
4. 11. 2014 Martin GÁBOR
29. 12. 2014 Sara Oračková

Uzavreli manželstvo:

1. 2. v Obradnej miestnosti Obce Semerovo Ján Štefánik a Terézia Brányiková
10. 5. v Obradnej miestnosti Obce Semerovo Mgr. Milan Mikulec a Mgr. Alena Molnárová
5. 7. v RKC farnosť Semerovo - filiálka Čechy Matúš Richter a Ing. Eva Turská
6. 9. v RKFK v Kolárove Martina Košánová a Michal Štefánek
27. 9. v Nových Zámkoch Marián KEČKÉŠ a Petra FOLTÝNOVÁ
27. 9. v obradnej miestnosti Obce Semerovo Richard Vavrík a Adriana Blahová

V roku 2014 sa prisťahovali - vitajte!

Zora Hajnalová a Boris Bajza č. d. 279
Natália Hatalová č. d. 237
Mgr. Milan Mikulec a Mgr. Alena Mikulcová č. d. 530
Dušan Bohoš a Ružena Bohošová  č. d. 364
Jozef Kocán a Mariana Kocánová + Bianka č. d. 111
Ing. Marta Jamečná č. d. 104
Mgr. Katarína Haulíková + Richard + Tomáš č. d. 556
Patrícia RÁCZOVÁ so synom Petíkom č.d. 570
Jana GAŽÍKOVÁ č.d. 483
Martin MARKO č.d. 293
Mário GARAJ č.d. 465
Svetozár a Gabina KADNÁROVÍ č.d. 534
Petra KEČKÉŠOVÁ č.d. 36
Marta FICZOVÁ č.d. 453
Miloš HUSÁR č.d. 146

Obec SEMEROVO so zármutkom oznamuje, že nás v roku 2014 opustili:

1. 1. 2014 Július Vörös vo veku 71 rokov
3. 2. 2014 Ľubica NAGYOVÁ, rod. Szarvasová vo veku 47 rokov
18. 2. 2014 Marieta OTRUBOVÁ vo veku 35 rokov
20. 2. 2014 Katarína DEKÁNOVÁ rod. Malíková vo veku 70 rokov
23. 2. 2014 Mária TIMORÁNSZKA rod. Trnková, bývalá spoluobčianka vo veku 67 rokov
24. 2.2014 Júlia ŠTÉROVÁ, rod. Siničková, bývalá spoluobčianka vo veku 78 rokov
25. 2. 2014 Helena HATALOVÁ rod. Borbélyová vo veku 97 rokov
17. 3. 2014 Jozef ŠORMAN vo veku 74 rokov
22. 3. 2014 tragicky zahynul náš spoluobčan Viktor VESELÝ vo veku 54 rokov
5. 4. 2014 Agneša Sombatová, rod. Juhásová vo veku 89 rokov
26. 4. 2014 Viera GÁBOROVÁ vo veku 50 rokov
30. 4. 2014 Eva ŠIMOVÁ, rod. Ďurkovská vo veku 53 rokov
30. 4. 2014 Július SÓS vo veku 76 rokov
1. 5. 2014 Alžbeta PÉTERIOVÁ rod. Zelenáková vo veku 92 rokov
17. 5. 2014 tragicky zahynul náš spoluobčan Štefan BOHOŠ vo veku 35 rokov
20. 5. 2014 Ján LEVÁK bývalý spoluobčan vo veku 81 rokov
25. 5. 2014 Oľga HATALOVÁ, rod. Mellenová, naša bývalá spoluobčianka vo veku 61 rokov
24. 6. 2014 Mária PARADYOVÁ rod. Veszprémiová vo veku 87 rokov
25. 6. 2014 Karol SKAČAN vo veku 63 rokov
16.8. 2014 František KRŠÁK vo veku 59 rokov
18. 8. 2014 Helena HALÁDIKOVÁ, rod. Tóthová vo veku 83 rokov
3. 11. 2014 Darina KOLÁRIKOVÁ rod. Bajáková vo veku 52 rokov
23. 11. 2014 Alžbeta DZUREJOVÁ rod. Hatalová vo veku 83 rokov
23. 11. 2014 Miroslav MIKULEC vo veku 56 rokov

Počet obyvateľov k 31. 12. 2013

1399 + 14 cudzincov = 1413
+ prechodné bydlisko : 14

z počtu 1399 obyvateľov je :

mužov: 676 žien : 723

deti do 15 rokov : 241

z toho:

chlapci 125, dievčatá : 116

nad 15 rokov : 1158

z toho: muži: 551 , ženy : 607

 

Veková štruktúra obyvateľov Semerova:

od 0 do 1 roka 26

od 2 r. do 6 r. 87

od 7 r. do 15 r. 148

od 16 r. do 18 r. 45

od 19 r. do 60 r. 851

nad 61 r. 242

Priemerný vek obyvateľov

obce Semerovo : 38,43 rokov
z toho : muži : 35,94 rokov, ženy : 40,75 rokov

V roku 2013 sa:

prisťahovalo : 16 obyvateľov
odsťahovalo : 18 obyvateľov

narodilo : 20 obyvateľov
zomrelo : 21 obyvateľov

Obec Semerovo Vám všetkým, ktorí sa v týchto dňoch roku 2013 dožívate životných jubileí alebo oslavujete svoje meniny, srdečne blahoželá a praje veľa zdravia a šťastia!

 

Blahoželáme a tešíme sa, že v roku 2013 sa narodili:

1. 1. 2013
Jasminka KYBÁKOVÁ
1. 1. 2013 Christina HORVÁTHOVÁ
14. 1. 2013 Marko KÚŠ
23. 1. 2013 Matej ŠEBÍK
26. 1. 2013
Leo HORVÁTH
24. 1. 2013 Adamko PAVLATOVSKÝ
10. 2. 2013 Sárinka SELLÁROVÁ
27. 3. 2013 Denis POLHOŠ
31. 3. 2013 Daniel GAŽÍK
21. 3. 2013
Jakub MÁTL
30. 4. 2013
Halina Bela ZUBOVÁ
30. 5. 2013
Miriam ŽIGOVÁ
3. 7. 2013 Samuel STRIGÁČ
25. 7. 2013
Damiana POLHOŠOVÁ
16. 8. 2013 Gabriel PAKŠI
24. 8. 2013 Adam VAVRO
15. 9. 2013 Matias BÓDIS
16. 9. 2013 Martin ŠIŠÁK
13.12. 2013 Terézia KARDOŠOVÁ
26.12. 2013
Nela VAVRÍKOVÁ

Uzavreli manželstvo:

16. 2. 2013 v RKFK v Nesvadoch Ing. Dušan BAGALA a Ing. Mária SIMONICSOVÁ
18. 5. 2013 vo Veľkých Lovciach Timea KRÁĽOVÁ a Štefan KURUC
25. 5. 2013 v RKFK Dvory nad Žitavou Ing. Marta SLÁVIKOVÁ a Kristián JAMEČNÝ
6. 7. 2013 v RKFK v Nových Zámkoch Mgr. Petra FEJEŠOVÁ a Branislav KOCÁN
27. 7. 2013 v obradnej miestnosti Semerovo Ing. Jana PETEROVÁ a Ing. Juraj MOJŽIŠ
24. 8. 2013 v RKFK v Semerove Henrieta BALOGHOVÁ a Andrej KENDI
31. 8. 2013 v obradnej miestnosti Semerovo Ing. Viktória LUBUŠKÁ a Ing. Bojan JANKOVIĆ
21. 9. 2013 v RKFK Semerovo Jaroslav KOLÁŘ a Ing. Silvia REČKOVÁ, PhD.
21. 9. 2013 v Double Tree by Hilton Bratislava Radoslav LOBODÁŠ a Jaroslava KARLÍKOVÁ

V roku 2013 sa prisťahovali - vitajte!

Dávid LACKO č. d. 37
Mgr. Jozef VETTER č. d. 97
Helena GUBRICOVÁ a Patrik PETÍK č. d. 570
Patrik PLUHÁR č. d. 169
Terézia BRÁNYIKOVÁ č. d. 336
Radka MIČUCHOVÁ č. d. 70
Gustáv TRANŽÍK č.d. 152
Vieroslava TOMAŠTÍKOVÁ + Diana č.d. 572
Michal KUCHTA č.d. 265
Robert MOLNÁR s manželkou a deťmi z Ukrajiny č.d. 61
Andrej KENDI č.d. 239
Ing. Silvia KOLÁŘOVÁ, PhD
č.d. 32
Lucia GAŠPARÍKOVÁ č.d. 41
Elena ŠULÁKOVÁ
č.d. 456

Obec SEMEROVO so zármutkom oznamuje, že nás v roku 2013 opustili:

4. 1. 2013
Anna SKOKOVÁ rod. Procházková
vo veku 59 rokov
5. 1. 2013 Anastázia BOHOŠOVÁ, rod. Szabová vo veku 82 rokov
6. 1. 2013 Jozef BÓRIK, bývalý dlhoročný funkcionár obce, držiteľ „Ceny obce Semerovo“
vo veku 86 rokov
17. 1. 2013 Július ĎURÁČ vo veku 79 rokov
30. 1. 2013
Katarína HUDEKOVÁ rod. Brhlíková, naša bývalá spoluobčianka vo veku 90 rokov
9. 2. 2013 Karol KEČKÉŠ vo veku 67 rokov
18. 2. 2013 Štefan MELLEN vo veku 86 rokov
30. 3. 2013 Antónia DUBCOVÁ rod. Chovanová, naša bývalá spoluobčianka vo veku 61 rokov
8. 4. 2013
Edita MALÍKOVÁ rod. Lukáčová, naša bývalá spoluobčianka
vo veku 75 rokov
28. 4. 2013
Imrich Rozemberg
vo veku 80 rokov
1. 5. 2013 Marián NAVRÁTIL
vo veku 49 rokov
3. 5. 2013
Vlasta SKAČANOVÁ, rod. Juhásová vo veku 61 rokov
5. 5. 2013 Pavol HUSÁR, dlhoročný predseda DHZ Semerovo, podpredseda OV DPO Nové Zámky vo veku 58 rokov
8. 6. 2013 Zuzana KOKRÁŠOVÁ, rod. Hrúziková, naša bývalá spoluobčianka
vo veku 84 rokov
17. 6. 2013
Mária ŠÁTEKOVÁ, rod. Szabová
vo veku 87 rokov
24. 6. 2013
Barbora KOZÁKOVÁ rod. Babincová
vo veku 90 rokov
27. 7. 2013 Koloman ŠULÁK vo veku 86 rokov
17. 8. 2013 Štefan BOHOŠ vo veku 65 rokov
20. 8. 2013 Magdaléna HUDEKOVÁ rod. Hatalová vo veku 84 rokov
26. 8. 2013
Štefan KRÁL
vo veku 66 rokov
2. 10. 2013
Helena MIKEROVÁ rod. Gáborová
vo veku 47 rokov
28.10.2013
Ľudovít BOHOŠ
vo veku 86 rokov
17.11.2013
Juliana VETTEROVÁ rod. Martišková
vo veku 89 rokov
21.11.2013
Alžbeta HAVLÍKOVÁ rod. Gőncőlová
vo veku 70 rokov
9.12.2013
Zdenko BOHOŠ
vo veku 58 rokov
29.12.2013 František TÓTH
vo veku 57 rokov

Počet obyvateľov k 31. 12. 2012 : 1402

+ cudzinci : 5

+ prechodné bydlisko : 20

 

z počtu obyvateľov je:

mužov : 675

žien : 727

 

deti do 15 rokov : 244

z toho :

chlapci 122,

dievčatá : 122

 

nad 15 rokov : 1158

z toho:

muži: 553

ženy : 605

 

Priemerný vek obyvateľov obce Semerovo : 38,40 rokov

z toho :

muži : 36,12 rokov

ženy : 40,53 rokov

 

V roku 2012 sa

prisťahovalo: 24 obyvateľov

odsťahovalo: 27 obyvateľov

narodilo: 10 obyvateľov

zomrelo: 18 obyvateľov

presťahovalo v rámci obce: 7 obyvateľov

prihlásilo na prechodný pobyt: 4 obyvatelia

Obec Semerovo Vám všetkým, ktorí sa v týchto dňoch roku 2012 dožívate životných jubileí alebo oslavujete svoje meniny, srdečne blahoželá a praje veľa zdravia a šťastia!

 

Blahoželáme a tešíme sa, že v roku 2012 sa narodili:

24. 1. 2012 v Nitre
Sofia FUSKOVÁ
5. 2. 2012 Dávid GÁBOR
7. 2. 2012
Simona LÁBADIOVÁ
5. 3. 2012 René POLHOŠ
5. 4. 2012
Tobias GULOGI
21. 4. 2012 Milan GAŽÍK
21. 5. 2012 Lukáško REŽŇÁK
16. 7. 2012 Elin RÉVAYOVÁ
10. 9. 2012 Žofia POLHOŠOVÁ
11.10.2012 Viktor PAVLATOVSKÝ
28.11.2012 Oliver ŽIGA

Uzavreli manželstvo:

4. 4. 2012 vo Veľkých Lovciach
Lenka ŠÁTEKOVÁ a Matúš HABRMAN
21. 4. 2012 v  Luke nad Jihlavou Lucia BÓRIKOVÁ a Jakub MÁTL
19. 5. 2012 v RKFK v Semerove Dana ĎURKOVSKÁ a Kamil PAVLATOVSKÝ
4. 7. 2012 Baran, Kosovo Simona GROFIČOVÁ a Gazmend KRASNIQI
6. 10. 2012 v Nových Zámkoch Zuzana MELIŠEKOVÁ a Richard ĎURKOVSKÝ

V roku 2012 sa prisťahovali - vitajte!

Viktor Babinec 
č. d. 460
Milota Šindlerová + Karin Peczenová č. d. 329
Dana Varníková č. d. 156
Beata Poláková č. d. 479
Ing. Peter Kardoš č. d. 770
Pavol Tóth č. d. 170
Anna Husárová s deťmi č. d. 560
Katarína Mezeiová + dieťa č. d. 254
František Srigáč č.d. 95
Alaxová Helena + dcéra č.d. 32
Nikola Vanyová + dcéra č.d. 169
Roman Vanya č.d. 169
Eva Révayová č.d. 61
Tibor a Zuzana Farkašovci č.d. 70
Alžbeta Urbaničová + Filip Ivanič č.d. 248
Ing. Katarína Šebíková
č.d. 111

Obec SEMEROVO so zármutkom oznamuje, že nás v roku 2012 opustili:

23.1.2012
Mária TRNKOVÁ, rodená Belická
vo veku nedožitých 88 rokov
20.2.2012 Miloš ROZENBERG, býv.spoluobčan vo veku 51 rokov
25.2.2012 Milan LISICKÝ vo veku 65 rokov
29.3.2012 Ján HOLBA
vo veku 61 rokov
6.4.2012 Katarína KEČKÉŠOVÁ, rodená Pípová vo veku 89 rokov
15.4.2012 Anna VETTEROVÁ, rodená Záhorská vo veku 82 rokov
2.5.2012 Štefan CAGAŇ, býv. spoluobčan vo veku 53 rokov
16.5.2012 Pavel ŠURÁNI, býv. spoluobčan vo veku 93 rokov
17.5.2012 Veronika MIKULCOVÁ rod. Ficová vo veku 79 rokov
22.6.2012
Irena HAVLÍKOVÁ rod. Szabová vo veku 83 rokov
23.6.2012
Jozef CHOVANEC, bývalý pán učiteľ na ZŠ vo veku 78 rokov
29.6.2012
Jiřinka DUDÁŠOVÁ rod. Smičková vo veku 69 rokov
3.7.2012
Zuzana MANDÍKOVÁ rod. Tamašeková vo veku 48 rokov
25.7.2012 Mária FARKAŠOVÁ, rod. Lakatošová vo veku 47 rokov
1.9.2012 Ján ŠIMA st., náš bývalý spoluobčan a pán učiteľ vo veku 74 rokov
17.9.2012 Elvíra BOHOŠOVÁ, rod. Bóriková vo veku 86 rokov
26.9.2012 Imrich BÓRIK vo veku 85 rokov
26.9.2012 Irena BOHOŠOVÁ, rod. Lindovská, naša býv. spoluobčianka vo veku 82 rokov
14.11.2012 Valéria UTLIOVÁ, rod Fialková vo veku 73 rokov
14.11.2012 Marián SUPEK, bývalý spoluobčan vo veku 58 rokov
18.11.2012 Jaroslav HATALA vo veku 74 rokov
21.11.2012 Ján ŠTEFÁNIK vo veku 87 rokov
12.12.2012 Jozef KOCÁN, bývalý pán učiteľ na ZDŠ vo veku 80 rokov
20.12.2012 Marcela KOCÁNOVÁ, rodená Némethová vo veku 71 rokov