OBEC SEMEROVO
30. októbra 2020,
t. j. v piatok,
sa uskutoční
z b e r   p a p i e r a.
PROSÍME OBČANOV, ABY PREVIAZENÉ PAPIERE V UVEDENÝ DEŇ VYLOŽILI PRED SVOJE DOMY RÁNO,
(pred siedmou hodinou).